Mainos / Advertisement:

Windows Deployment Services

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎suomi

Windows Deploment Services (WDS) mahdollistaa useiden käyttöjärjestelmien asentaminen lähiverkosta. WDS:än vaatimuksena on Active Directory Domain Service, DHCP Server ja DNS Server. Asennettavan työaseman BIOS täytyy tukea ja sallia verkkobootti.

Asennus

Asenna WDS rooli Server Managerista.

 1. Aloita asennus Manage -> Add Roles and Feature
 2. Lue Before you begin ja valitse NEXT
 3. Valitaan Role-based or feature-based installation sillä asennetaan WDS rooli yhdelle palvelimelle.
 4. Valitaan minne palvelimelle asennetaan rolli
 5. Valitaan WDS rooli
 6. Valitse Add Feature. Lisätään siis roolin hallintapaneeli.
 7. Ohitetaan Feature välilehti NEXT.
 8. Lue WDS roolista kuvaus.
 9. Valitaan kaikki WDS roolin ominaisuudet.
 10. Vahvista asennus INSTALL.
 11. Rooli on asennettu nyt.

Konfigurointi

 1. Avaa Windows Deployment Services Server Managerista. Valise hiiren kaksoispainikkeella valikosta Configure Server.
 2. Lue ennen jatkamista
 3. Valitse miten WDS asennetaan: * Integroituna Active Directoryn Domain Serviceen. * Standalone Server
 4. Valitse minne asennetaan WDS palvelin. Tämän tulee olla NTFS osioitu ja ei saa olla järjestelmän osio.
 5. Esimerkiksi R - levyaseman juureen
 6. Määritä Proxy DHCP palvelin
 7. Määritä kuka saa käyttää WDS palvelua.
 8. Asennetaan palvelua
 9. Jos sinulla tuli virhe, käynnistä palvelu manuaalisesti

Lisää käynnistys image

 1. Valitse Boot Image kohdasta hiiren kaksoispainikkeella Add Boot Image
 2. Valitse imagen sijainti. Pura tätät varten Windowssin ISO tiedosto ja hae boot.win tiedosto.
 3. Määritä Imagelle nimi.
 4. Varmista ennen jatkamista että olet määrittänyt oikein
 5. Boot Imagen luonti onnistui


Lisää asennus image

 1. Valitse hiiren kaksoispainikkeella Add Install Image
 2. Valitse imagen sijainti. Tämä on puretusta Windows iso tiedostossa install.wim niminen tiedosto.
 3. Valitse imaget jotka lisätään WDS palvelimeen
 4. Vahvista muutokset

Muokkaa WDS:n käynnistysvalikkoa

Vaihdetaan WDS:n käynnistysvalikko kolmannenosapuolen käynnistysvalikkoon. Käytämme Syslinuxia.

WDS palvelu on asennettu D:\RemoteInstall hakemiston alle.

1. Lataa ja pura syslinux asennustiedosto.

2. Kopioi com\vesamenu32.c32 ja com32\modules\chain.c32 tiedostot D:\RemoteInstall\Boot\x64 ja D:\RemoteInstall\Boot\x86 hakemistojen alle.

3. Kopioi core\pxelinux.0 tiedosto WDS palvelimen, D:\RemoteInstall\Boot\x64 ja D:\RemoteInstall\Boot\x64 hakemistojeen ja muuta molemmissa hakemistoissa pxelinux0 nimeksi pxelinux.com. Kannattaa varmuuskopioida vanha tiedosto.

4. D:\RemoteInstall\Boot\x64 ja D:\RemoteInstall\Boot\x86 hakemistossa kopioi pxeboot.n12 ja uudelleennimeä se pxeboot.0:ksi.

5. D:\RemoteInstall\Boot\x64 ja D:\RemoteInstall\Boot\x86 hakemistossa kopioi abortpxe.com ja uudelleennimeä se abortpxe.0:ksi.

6. Konfiguroi WDS:n käyttämään pxelinux.com bootti tiedostoa, tämä tehdään komentorivillä:

WDSUTIL /Set-Server /BootProgram:boot\x86\pxelinux.com /Architecture:x86
 
WDSUTIL /Set-Server /N12BootProgram:boot\x86\pxelinux.com /Architecture:x86
 
WDSUTIL /Set-Server /BootProgram:boot\x64\pxelinux.com /Architecture:x64
 
WDSUTIL /Set-Server /N12BootProgram:boot\x64\pxelinux.com /Architecture:x64

7. Luo D:\RemoteInstall\Boot\x64 ja D:\RemoteInstall\Boot\x86 hakemistoihin kansio nimeltään pxelinux.cfg.

8. Luo pxelinux.cfg kansion alle tiedosto nimetään default (ei tiedostopäätettä).

9. Avaa tiedosto default ja kirjoita tiedostoon:

DEFAULT   vesamenu.c32
PROMPT    0
NOESCAPE   0
ALLOWOPTIONS 0
# Timeout in units of 1/10 s
TIMEOUT 300
MENU WIDTH 40
MENU MARGIN 0
MENU ROWS 12
MENU TIMEOUTROW 14
MENU HSHIFT 5
MENU VSHIFT 2
MENU COLOR BORDER 30;44    #00000000 #00000000 none
MENU COLOR TABMSG 1;36;44   #00000000 #00000000 none
MENU COLOR TITLE 1;36;44   #00000000 #00000000 none
MENU COLOR SEL  30;47    #40000000 #20ffffff
MENU TITLE PXE Boot menu
MENU WIDTH 80
MENU MARGIN 18
MENU ROWS 4
LABEL wds
 MENU    DEFAULT
# MENU PASSWD P@ssw0rd
 MENU    LABEL Windows Deployment Services
 KERNEL   pxeboot.0
LABEL local 
 MENU LABEL Boot from Harddisk
 LOCALBOOT 0 
LABEL Abort
 MENU LABEL AbortPXE
 KERNEL   abortpxe.0

Lähteet

http://www.deployvista.com/Home/tabid/36/EntryID/126/language/en-US/Default.aspx

Mainos / Advertisement: