Mainos / Advertisement:

Active Directory Domain Services

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
suomi

Active Directory Domain Services (AD DS) on palvelu, jolla luodaan toimialue. Toimialue on yleinen organisaatiossa, jossa halutaan keskitää kaikki yhteen palvelimeen. Tämä palvelu mahdollistaa samalla käyttäjätunnuksella kirjautumisen kaikkiin toimialueen työasemiin, ellei rajoiteta Group Policy Managementin avulla.

Toimialue on vaatimus seuraavalle roolille Windows Deployment Services

HUOM! Toimialueen ohjauskoneena oleva palvelimen nimi pitää muutettava ennen asennusta. Asennuksen jälkeen nimeä ei voi muuttaa. Määritä kiinteä IP-osoite ennen roolin asennusta.


Asentaminen

HUOM! Windows Server 2008 R2 ja vanhemmat versiossa asennetaan dcromo.exe komennolla, ei Server Managerista. Tässä ohje: http://www.ictmanuaali.net/windows2008r2#toc7

 1. Avaa Server Manager
 2. Avaa Add Roles and Features (Lisää rooleja ja toimintoja)
 3. Valitse asennustyyppi.
 4. Valitse palvelin, johon asennetaan rooleja.
 5. Valitse rooleista Active Directory Domain Service ja DNS Server ja valitse NEXT.
 6. Voit ohittaa Feature välilehden ja jatka NEXT.
 7. Tarkista että olet määrittänyt oikein ja valitse Install

Konfigurointi

Asennuksen suoriuduttuaan jatketaan palvelimen määritystä toimialueen ohjauskoneeseen.

Nyt sinun tulisi tietää miten AD toimialueen ohjain asennetaan.

 • Luomalla New Forest, eli kokonaan uuden toimialueen.
 • Lisäämällä Domain Controller aikaisemmin luotuun toimialueeseen. Vaatii siis että on olemassa toimialue.
 • Luomalla uusi toimialue aikaisemmin luotuun Forest. Vaatii aikaisemmin luotuun Forest.

Add a new forest

 1. Avaa Server Managerista ylhäältä lipun kohtaa Promote this server domain controller.
 2. Luodaan uuteen metsään toimialue. Valitse Add new domain new forest. (Windows Server 2008 R2 ja vanhemmat käyttöjärjestelmän käyttäjät voivat seurata tästä kohtaa eteenpäin. Anna toimialueelle nimi, käytän nyt tässä esimerkissä domain.local, mutta voit käyttää myös .fi / .com jne. päätteitä jos omistat ne. .local on hyvä pääte jos vain yksityinen palvelin.Suositus on AD.domain.local / AD.domain.com
 3. Forest level määritetään toimialueiden käyttöjärjestelmien mukaan. Suositus on korkein taso, jos mahdollista. Alimmassa tasossa toimii myös kaikki uusimmat käyttöjärjestelmät. Esimerkki: Windows 7 vaatii Windows Server 2008 R2 metsän tasoksi, kuitenkin Windows 8.X toimii siinäkin. Windows Vista ei toimi, jos metsän taso on Windows Server 2008 R2 tai korkeampi. Huomioithan, että Windows XP ei ole tuettu Windows Server 2012 R2 toimialueelle. Domain Functional Level kannattaa laittaa sama kuin Forest Level. Määritä AD DS palvelulle salasana jonka muistat, tätä tarvitaan AD palvelun varmuuskopioinnissa.
 4. DNS Delegation voidaan useammassa tapauksessa ohittaa.
 5. Tarkista että NETBIOS nimi on oikein. Yleensä tämä tulee automaattisesti.
 6. Määritä asennuspolku. Yleensä oletuspolku riittää.
 7. Tarkista määrittämäsi asetukset
 8. Jatka painamalla Install ja odota että palvelin on käynnistynyt uudelleen. Tämä voi kestää jonkin aikaa. Uudelleen käynnistyksen jälkeen kirjautuminen on muodossa domain\käyttäjätunnus


Add new a domain controller to an existing forest

Lisätään uusi toimialueen ohjauskone aikaisempaan luotuun metsään.

 1. Kirjoita domainiksi domain, johon haluat yhdistää. Sinulta kysytään tämän jälkeen käyttäjäoikeuksia. Anna toimialueen järjestelmävalvojan domain, käyttäjätunnus ja salasana. Sen jälkeen odota hetki, metsän domainit pitäisi listautua sen jälkeen. Valitse domain ja jatka NEXT painikkeella.
 2. Määritä DSRM salasana.
 3. DNS välilehden voit ohittaa
 4. Sallitaan toistaminen kaikilta toimialueen ohjauskoneilta.
 5. Määritetään oletussijainnit Active Directory Domain Servicen tietokannalle, lokitiedostoille ja SYSVOL:ille.
 6. Vahvista asetukset
 7. Odota hetki, dcpromo tarkistaa asetuksia.
 8. Kun dcpromo on vahvistanut asetukset jatka valitsemalla asenna.


Tätä ohjetta testatessamme dcpromo ei hyväksynyt staattisia IPv4-osoitteita


 • Windows Server 2012 vaatii että Forest Level on vähintään Windows Server 2003

Add new a domain to an existing forest

Tämä ohje ei vielä toimi. dcpromo jää jumiin

Hallinta

Kun konfigurointi on suoritettu niin tutustutaan Active Directoryn hallintatyökaluihin.

Käyttäjät, ryhmät, organisaatioyksiköt ja tietokoneet

Avaa Server Managerista -> Tools -> Active Directory Users and Computers.

Käyttäjät (CN)

Uusi käyttäjä toimialueelle

Nyt luodaan toimialueellemme uusi käyttäjätili, jolla on perusoikeus kirjautua kaikille toimialueen työasemille. Esimerkissämme luomme käyttäjälle Matti Meikäläiselle toimialueelle käyttäjätilin.

 1. Avaa Users
 2. Avaa hiiren kaksoispainikkeella New - User
 3. Anna käyttäjälle etunimi, sukunimi ja kirjautumisen nimi.
 4. Anna salasana Matti Meikäläiselle. Oletuksena on rastitettu: User must change password at next logon = Käyttäjän on vaihdettava salasana seuraanan kirjautumisen yhteydessä.
 5. Nyt on käyttäjälle Matti Meikäläiselle luotu käyttäjätili. Oletuksena käyttäjätili on ryhmässä Domain Users (Toimialueen käyttäjä) ja sillä on oikeus kirjautua kaikille työasemille. Domain Users käyttäjällä ei ole oletuksena järjestelmävalvojan oikeuksia.

Organisaatioyksiköt (OU)

Organisaatioyksiköt (Organisaational Unit = OU) helpottavat suurissa organisaatiossa tietokoneiden, ryhmien ja käyttäjien hallintaa.

 1. Avaa hiiren kaksoispainikkeella domain.local -> New -> Organisational Unit
 2. Luodaan organisaatioyksikkö Tampere.
 3. Nyt on luotu 3 eri organisaatioyksikköä
 4. Luodaan Tampere OU:n alle kaksi OU:ta koneet ja kayttajat
Organisaatioyksikön poistaminen
 1. Organisaatioyksikköä ei voi vain poistaa joka käy ilmi ensimmäisestä kuvasta. Se on suojattu ns. "poistaminen vahingossa"
 2. Avaa valikosta View -> Advance Features
 3. Avaa hiiren kaksoispainikkeella poistettavasta organisaatioyksiköstä Properties.
 4. Poista rasti Object välilehdestä Protect object from accidental deletion.
 5. Nyt voit poistaa organisaatioyksikön.

Suositeltavaa poiston jälkeen Advance Features ottaminen pois käytöstä.

Powershell

Suunnitelmissamme on asentaa Active Directory Domain Services konfiguroida sitä. Määritä kiinteä IP-osoite ennen asennusta sconfigin avulla.

Avaa Powershell

powershell

Tämän jälkeen anna komento

Install-WindowsFeature
AD-Domain-Services
DNS

Tämän jälkeen luodaan uusi Forest.

Install-ADDSforest

Tehdään DNS reverse lookup zone:

Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId "10.5.26.0/24" -ReplicationScope "Forest"

Users and Computers

Seuraavaksi neuvomme miten näet toimialueesi käyttäjätilit, organisaatioyksiköt, ryhmät ja tietokoneet.

Import-Module ActiveDirectory
cd AD:
dir

Tulostuu:

Name         ObjectClass     DistinguishedName
----         -----------     -----------------
domain        domainDNS      DC=domain,DC=local
Configuration    configuration    CN=Configuration,DC=domain,DC=local
Schema        dMD         CN=Schema,CN=Configuration,DC=domain,DC=local
DomainDnsZones    domainDNS      DC=DomainDnsZones,DC=domain,DC=local
ForestDnsZones    domainDNS      DC=ForestDnsZones,DC=domain,DC=local
cd "DC=domain,DC=local"
dir

Sivulle tulostuu sama kuin Active Directory Users and Computers

Builtin       builtinDomain    CN=Builtin,DC=domain,DC=local
COMPUTER       organizationalUnit  OU=COMPUTER,DC=domain,DC=local
Computers      container      CN=Computers,DC=domain,DC=local
Domain Controllers  organizationalUnit  OU=Domain Controllers,DC=domain,DC=local
ForeignSecurityPr... container      CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=domain,DC=local
Infrastructure    infrastructureUpdate CN=Infrastructure,DC=domain,DC=local
LostAndFound     lostAndFound     CN=LostAndFound,DC=domain,DC=local
Managed Service A... container      CN=Managed Service Accounts,DC=domain,DC=local
                     CN=NTDS Quotas,DC=domain,DC=local
Program Data     container      CN=Program Data,DC=domain,DC=local
SERVER        organizationalUnit  OU=SERVER,DC=domain,DC=local
System        container      CN=System,DC=domain,DC=local
                     CN=TPM Devices,DC=domain,DC=local
Users        container      CN=Users,DC=domain,DC=local

jatka siirtymällä esimerkiksi

dir "CN=Users"

niin näet käyttäjätilit palvelimessasi.

Konetilit

Luo konetili komennolla:

 New-ADComputer

Tiedot komentotilistä saat komennolla:

 GetADComputer

Poista konetili komennolla:

 Remove-ADComputer

Käyttäjätilit

Luodaan uusi käyttäjätili nimellä testi

 New–ADUser -Name ’Testi Käyttäjä’ - SamAccountName 'testik'

Määritetään salasana käyttäjälle testikäyttäjä ja salasanana on Password2014

Set-ADAccountPassword ’Testikäyttäjä’ –NewPassword (ConvertTo-SecureString - AsPlainText -string 'Password2014' -force).

Pakota käyttäjätilin vaihtamaan salasanan seuraavan kirjautumisen yhteydessä:

 Set-ADUser testi - hangePasswordAtLogon $true

Tarkastele käyttäjän tietoja

 Get-ADUser 'testi'

Usealle eri käyttäjätilille suoritettavat toiminnot onnistuu filter parametrillä. Esimerkiksi otetaan kaikki käyttäjät käyttöön organisaatioyksikössä tamk.

 Get-ADUser -Filter "Organization -eq 'tamk'" | Enable-ADAccount.

Käyttäjätilin poisto onnistuu komennolla

 Remove-ADUser

Aktiivihakemistossa objektien siirto onnistuu Move-ADObject komennolla. Esimerkissä siirretään testikäyttäjä OU1 -> OU2.

 Move-ADObject -Identity testi -TargetPath '.\OU=OU2'

Käyttöoikeusryhmät

Luo uusi käyttöoikeusryhmä komennolla:

 New-ADGroup
 New-ADGroup -Name 'Ryhmä A' - GroupScope DomainLocal.

Lisää käyttäjätili käyttäjäoikeusryhmään:

 AddADGroupMember
 Add-ADGroupMember -Identity 'Ryhmä A' -Members testi

Poista käyttjätili ryhmästä:

 Remove-ADGroup.

Organisaatioyksiköt

Luodaan organisaatioyksikkö komennolla:

 New-ADOrganizationalUnit -name OU1 -Path '.\DC=ONT,DC=local


Powershellin avulla toimialueelle

Tällä PowerShell komennolla saat liitettyä palvelimen toimialueelle nimeltä testi.local. Varmista ennen liitosta että tämä palvelin käyttää ensisijaisena DNS palvelimena liitettävän toimialueen ohjauskonetta.

 Add-Computer -DomainName domain.local

Voit myös liittää sconfigin avulla toimialueelle Server Coressa.

Katso myös

Lähteet

http://www.ictmanuaali.net/windows2008r2

http://www.ictmanuaali.net/windows8server

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/78424/Koivisto_Iiro.pdf?sequence=1

Mainos / Advertisement: