Mainos / Advertisement:

Fail2ban

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Fail2ban auttaa suojaamaan yhdestä IP-osoitteesta tulevia brute force hyökkäyksiä seuraamalla lokitiedostoja palvelimella. Tällä voi estää mm. tietyn kirjautumisyritysten määrän jälkeiset kirjautumiset.

Fail2baniin saa suodattimia mm. Apache, Dovecot, Postfix ja SSH.

Fail2banin ongelmana on ettei siinä ole tukea IPv6 osoitteille eikä jaetuille brute force hyökkäyksille.


Asentaminen

Debian / Ubuntu

 aptitude install fail2ban

TAI

 apt-get install fail2ban

Konfigurointi

Avataan /etc/fail2ban/jail.conf

 nano /etc/fail2ban/jail.conf

Oletusasetuksia:

ignoreip = IP-osoitteita jotka ohittavat suodattimet

bantime = Aika, kuinka kauan osoitetta säilytetään estolistalla, oletuksena 600 sekuntia

findtime = Estää Ip-osoitteen jos tämän ajan sisällä on epäonnistunut kirjautumisessa kolme kertaa

maxretry = Kuinka monta yritystä, ennen kuin osoite estetään


Esimerkki konfiguroinnista:

[DEFAULT]

 # "ignoreip" can be an IP address, a CIDR mask or a DNS host
 ignoreip = 127.0.0.1 192.168.1.1
 bantime = 600
 maxretry = 3
 
 # "backend" specifies the backend used to get files modification. Available
 # options are "gamin", "polling" and "auto


Eli jätetään estolistan ulkopuolelle IP-osoitteet 192.168.1.1 ja 127.0.0.1 (=localhost). Enintään 3 yritystä sallitaan ja jos ylittyy niin pistetään 600 sekunniksi estolistalle.

Ja lisäksi SSH:n konfiguraatiot:

[ssh]                   # fail2ban-ssh = Suodattimen nimi
 
enabled = true              # Onko siis suodatin käytössä? Vaihtoehtona true ja false.
port   = ssh               # Portti missä on, voi olla siis ssh tai portti numero esim. 22 
filter  = sshd              # Suodattimen tyyppi. Suodattimet löytyy /etc/fail2ban/filter.d/ hakemistosta.
logpath = /var/log/auth.log        # Lokien sijainti
maxretry = 6                # Kuinka monta yritystä sallitaan

Seuraavassa esimerkit konfiguraatiosta:

Apache

 [apache]
 
 enabled = true
 port   = http,https
 filter  = apache-auth
 logpath = /var/log/apache*/*error.log
 maxretry = 6
 # default action is now multiport, so apache-multiport jail was left
 # for compatibility with previous (<0.7.6-2) releases
 [apache-multiport]
 
 enabled  = true
 port   = http,https
 filter  = apache-auth
 logpath  = /var/log/apache*/*error.log
 maxretry = 6
 [apache-noscript]
 
 enabled = true
 port   = http,https
 filter  = apache-noscript
 logpath = /var/log/apache*/*error.log
 maxretry = 6
 [apache-overflows]
 
 enabled = true
 port   = http,https
 filter  = apache-overflows
 logpath = /var/log/apache*/*error.log
 maxretry = 2


SSH

[ssh]
enabled = true
port   = ssh
filter  = sshd
logpath = /var/log/auth.log
maxretry = 6

Oletuksena SSH sallii 6 yritystä muodostaessa yhteyttä, suositus on 3 yritystä.

port = ssh pitää muuttaa jos olet muuttanut SSH:n oletusporttia /etc/ssh/sshd.config tiedostosta.

Proftpd

 [proftpd]
 enabled = true
 port   = ftp,ftp-data,ftps,ftps-data
 filter  = proftpd
 logpath = /var/log/proftpd/proftpd.log
 maxretry = 3

Postfix

 [postfix]
 
 enabled = true
 port   = smtp,ssmtp
 filter  = postfix
 logpath = /var/log/mail.log
 [sasl]
 
 enabled = true
 port   = smtp,ssmtp,imap2,imap3,imaps,pop3,pop3s
 filter  = sasl
 # You might consider monitoring /var/log/mail.warn instead if you are
 # running postfix since it would provide the same log lines at the
 # "warn" level but overall at the smaller filesize.
 logpath = /var/log/mail.log
 [dovecot]
 
 enabled = true
 port  = smtp,ssmtp,imap2,imap3,imaps,pop3,pop3s
 filter = dovecot
 logpath = /var/log/mail.log

Lokitiedosto

Fail2ban tarkistaa estolistan fail2ban lokista, joka on polussa /var/log/fail2ban.log

 nano /var/log/fail2ban.log


Tiedostossa näkyy kaikki lokit ja yritykset muodostaessa yhteyttä palvelimeen.


Esimerkkiloki:


 2014-05-13 15:52:30,388 fail2ban.actions: WARNING [sendmail] Ban XXX.66.82.116
 2014-05-13 15:59:29,295 fail2ban.actions: WARNING [sendmail] Ban XXX.27.118.100
 2014-05-13 16:07:31,183 fail2ban.actions: WARNING [sendmail] Unban XXX.66.82.116
 2014-05-13 16:14:29,530 fail2ban.actions: WARNING [sendmail] Unban XXX.27.118.100
 2014-05-13 16:56:27,086 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Ban XXX.136.60.164
 2014-05-13 17:11:27,833 fail2ban.actions: WARNING [ssh] Unban XXX.136.60.164

Aiheeseen liittyvää

Iptables

Lisätietoa

https://www.omaserveri.info/suojaa-ssh-yhteytesi-brute-force-hyokkayksilta/

http://johnny.chadda.se/using-fail2ban-with-nginx-and-ufw/

Lähteet

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-protect-ssh-with-fail2ban-on-centos-6

Mainos / Advertisement: