Mainos / Advertisement:

Iptables

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Iptables on pakettisuodatin. Tällä voidaan toteuttaa reitittimiä ja palomuureja.

Käyttö

Näytetään palomuuri säännöt

 iptables -L

Näytetään estetyt palomuurista esim. fail2ban

 iptables -L -n

Lista tarkemmin

 iptables -L -v

Iptablesiin voi lisätä sääntöä komentoina tai kirjoittamalla tiedostoon. On suositeltavaa kirjoittaa tiedostoon sillä kun Linux sammuu, se tyhjentää iptablesin kaikki säännöt. Tallentaminen onnistuu esimerkiksi iptables-persistent paketilla.

Säännön lisääminen komentoina. Esimerkiksi sallitaan paikallinen liikenne:

 iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

Peruspalomuurisäännöt

Aluksi tyhjennä palomuuri turhista säännöistä

 iptables -F

Muuta oletussäännöksi että estetään kaikki sisällepäin liikenne sekä forwardoiva. Ulospäin on kaikki sallittua. Huomaa ennen kuin estät sisällepäin liikenteen varmista ettet käytä SSH:ta sillä tämä yhteys katkeaa! Lisää ensin SSH auki ennen kuin estät kaikki liikenteen.

 iptables -P INPUT DROP
 iptables -P FORWARD DROP

Sallitaan lookback (paikallinen) liikenne

 iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

Sallitaan sisällepäin liikenne kun on otettu ensiksi ulospäin yhteyttä

 iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

Sallitaan SSH liikenne

 iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT

Estetään muut sisällepäin tulevat pyynnöt.

 iptables -A INPUT -j DROP

Sallitaan ulospäin liikenne

 iptables -A OUTPUT -j ACCEPT

Tallennetaan

 iptables-save > /etc/iptables.rules

Näytä palomuuri säännöt

 iptables -L

Palomuuri asetusten tallennus tiedostoon ja palautus

Tallenna palomuuriasetukset

 iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

Palauta palomuuriasetukset tiedostosta

 iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4

Tallenna IPv6 palomuuriasetukset tiedostoon

 ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6


Automaattinen palomuuriasetuksen lataus tiedostosta käynnistäessä

Iptables-persisten paketti on Wheezyssä, Jessiessä se löytyy nimellä netfilter-persistent.

Asenna pakettihallinnasta.

 apt-get install netfilter-persistent iptables-persistent

Palomuuria voi konfiguroida täältä. Vain tänne tallennetut latautuvat käynnistyksen yhteydessä:

 nano /etc/iptables/rules.v4
 nano /etc/iptables/rules.v6

Tallenna käytössä oleva palomuuri tiedostoon

 service iptables-persistent save

Lataa tiedostosta

 service iptables-persistent reload

Esimerkki

Esimerkki palomuurin jonka voit huolettaa importtaa järjestelmääsi. Tässä on sallittu varmuuden vuoksi SSH yhteydet.

:INPUT DROP [0:0]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 8 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp ! --tcp-flags FIN,SYN,RST,ACK SYN -m state --state NEW -j DROP
-A INPUT -f -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags FIN,SYN,RST,PSH,ACK,URG NONE -j DROP
-A INPUT -p tcp -m tcp --tcp-flags RST RST -m limit --limit 2/sec --limit-burst 2 -j ACCEPT
-A INPUT -s 169.254.0.0/16 -j DROP
-A INPUT -s 127.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -s 224.0.0.0/4 -j DROP
-A INPUT -d 224.0.0.0/4 -j DROP
-A INPUT -s 240.0.0.0/5 -j DROP
-A INPUT -d 240.0.0.0/5 -j DROP
-A INPUT -s 0.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -d 0.0.0.0/8 -j DROP
-A INPUT -d 239.255.255.0/24 -j DROP
-A INPUT -d 255.255.255.255/32 -j DROP
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 17 -j DROP
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 13 -j DROP
-A INPUT -p icmp -m icmp --icmp-type 10 -j DROP
-A INPUT -p icmp -m limit --limit 2/sec -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
-A FORWARD -j DROP
-A OUTPUT -j ACCEPT

IPv6

Ip6tables on Linuxilla palomuuri IPv6 verkkoon.

Tässä on esimerkki palomuuriasetus jokaiselle.

-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -m rt --rt-type 0 --rt-segsleft 0 -j DROP
-A INPUT -s fe80::/10 -j ACCEPT
-A INPUT -d ff00::/8 -j ACCEPT
-A INPUT -p ipv6-icmp -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j DROP
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -j DROP
-A FORWARD -m rt --rt-type 0 --rt-segsleft 0 -j DROP
-A OUTPUT -m rt --rt-type 0 --rt-segsleft 0 -j DROP
-A OUTPUT -s fe80::/10 -j ACCEPT
-A OUTPUT -d ff00::/8 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p ipv6-icmp -j ACCEPT


NAT

Määritä Linuxille kaksi verkkokorttia jossa molemmissa IP-osoitteet. Sisäverkon kortissa (eth0) tulee olla kiinteä IP-osoite. Tämä toimii verkon gateway:na. Julkisella kortilla (eth1) voi olla dynaaminen IP-osoite.

Salli IPv4 forwarders:

 nano /etc/sysctl.conf

poistamalla risuaita:

 net.ipv4.ip_forward=1

Ota muutokset käyttöön komennolla

 sysctl -p /etc/sysctl.conf

Kirjoita seuraava rivi iptables sääntöihin. Suosittelemme käyttämään iptables-persistet pakettia.

-A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE

Sisä interface sallitaan forwardoiminen eth0:sta eth1 interfaceen kunhan tila on related / established . Muuten liikenne estetään.

-A FORWARD -i eth0 -o eth1 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A FORWARD -i eth0 -i eth1 -m state --state INVALID -j DROP

Lähde

http://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Saving_Iptables_Firewall_Rules_Permanently

http://linux.fi/wiki/Iptables

Mainos / Advertisement: