Mainos / Advertisement:

APT

From Taisto
(Redirected from Apt-get)
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Voit lukea lisää wikipediasta ja debian-wikistä:

http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Packaging_Tool

https://wiki.debian.org/Apt


APT (Advanced Packaging Tool)

Komennot

apt-cache           aptitude-create-state-bundle
apt-cdrom           aptitude-curses
apt-config          aptitude-run-state-bundle
apt-extracttemplates     apt-key
apt-ftparchive        apt-listchanges
apt-get            apt-mark
aptitude           apt-sortpkgs

/etc/apt/sources.list

Lähdelista, jonka avulla määritetään mistä apt (yrittää) hakea asennus paketit.

nano /etc/apt/sources.list

Voit lisätä asemassa olevan CD:n tai DVD:n lähdelistaan komennolla (Sinulla tulee olla mountattu CD tai DVD levy ensin.)

apt-cdrom add

Lisää tämän jälkeen sources.list tiedostoon (vaihda tummennettu numero levysi numeroksi):

 deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.7.0 _Wheezy_ - Official amd64 DVD Binary-1 20141018-13:06]/ wheezy contrib main

Voit ottaa internet lähteet käyttöön muokkaamalla lähdelistaan rivit

deb http://ftp.fi.debian.org/debian/ wheezy main contrib
deb-src http://ftp.fi.debian.org/debian/ wheezy main contrib

Saatavilla olevien pakettien listan voi päivittää komennolla

aptitude update

Pakettien päivittäminen

 aptitude upgrade

Esimerkki sources.list

deb http://http.debian.net/debian wheezy main
deb-src http://http.debian.net/debian wheezy main
deb http://http.debian.net/debian wheezy-updates main
deb-src http://http.debian.net/debian wheezy-updates main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

Pakettien etsiminen

Voit etsiä asennettuja ja asentamattomia paketteja komennolla

aptitude search hakusana

Komento palauttaa listan paketeista, jotka täsmäsivät hakusanaan.


Rivi alkaa i -kirjaimella, jos paketti on jo asennettu.

Seuraavana on paketin nimi.

Lopussa on Lyhyt kuvaus paketista.


Esimerkki

[email protected]:/# aptitude search ssh
...
i  ssh          - secure shell client and server (metapackage)
...

Pakettien asentaminen

Kun pakettilista on päivitetty onnistuneesti, voit asentaa paketteja komennolla

aptitude install paketinnimi

Useasti asennus kysy lupaa jatkaa, paina Y -kirjainta ja Enter jatkaaksesi

Esimerkki (proftpd)

[email protected]:/# aptitude install proftpd
Note: selecting "proftpd-basic" instead of the
   virtual package "proftpd"
The following NEW packages will be installed:
 proftpd-basic proftpd-mod-vroot{a}
0 packages upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 46 not upgraded.
Need to get 2,573 kB of archives. After unpacking 4,356 kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]

Näytä asennetut paketit

Listaa kaikki asennetut paketit

 dpkg-query -l

Listaa tietty paketti jos on asennettu

 dpkg-query -l 'foo*'

Estä pakettien asennus

Voit poistaa tai lukita paketin asennuksen apt-mark komennolla

Estä pakettien asennus

 sudo apt-mark hold apache2

Salli paketin asennus eli poistaa listalta

 sudo apt-mark unhold apache2

Pakettien poistaminen

Poista asennettu paketti

 aptitude remove paketinnimi

Poista paketti ja konfiguraatiot

 aptitude purge paketinnimi

Automaattiset päivitykset

Debianiin voit voit määrittää päivittämään automaattisesti esimerkiksi security päivityksiä.

Asenna ensiksi hieman paketteja pakettihallinnasta

 sudo apt-get install unattended-upgrades apt-listchanges

Muokkaa konfiguraatiota mitä päivituksiä asennetaaan

 sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Muokkaamalla "Unattended-Upgrade::Origins-Pattern" osuutta voit ottaa käyttöön erilaisia päivitysratkaisuja. Oletuksena on käytössä security-updatet.

Muokkaa seuraavaan riviin sähköposti jonne lähetetään ilmoitukset epäonnistuneista päivityksistä

 Unattended-Upgrade::Mail "root";
 Unattended-Upgrade::MailOnlyOnError "true";

Testaa seuraavalla komennolla toimiiko konfiguraatio

 sudo unattended-upgrade -v -d --dry-run

Lähteet

https://wiki.debian.org/ListInstalledPackages

Mainos / Advertisement: