Mainos / Advertisement:

Windows 10

From Taisto
Jump to navigation Jump to search

Windows 10 on uusi käyttöjärjestelmä Microsoftilta joka on laitettu jakeluun 29.7.2015.

Windows 7 / Windows 8.X päivitys Windows 10

Tässä ohjeistamme päivittämään Windows 7 ja Windows 8.X käyttöjärjestelmän uuteen Windows 10 käyttöjärjestelmään. Ennen päivittämistä on suositeltavaa ottaa varmuuskopioi ja varmistamaan laitteiston yhteensopivuuden. Näin vältyt mahdollisilta ongelmilta päivityksessä. Testaamme päivitystä Windows 7 käyttöjärjestelmällä ja päivitämme tätä ohjetta sen mukaan kun päivitys etenee. Päivitys kestää aika kauan sillä Microsoft jakelee päivitystä porrastetusti, ettei tulisi ongelmia.

Olemme aloittaneet asentamalla tietokoneelle Windows 7 Home Premiun englanninkielisen version SP1 paketilla ja Windows 7 käyttöjärjestelmään yhteensopivat ajurit. Asensimme lisäksi kaikki Windows Updatet.

  1. Windows Update - Päivityksien jälkeen ilmestyi tehtäväpalkkiin Windows 10 ikoni:
  2. Klikkaamalla tätä kuvaketta sinulle tule mainos Windows 10 ilmaisesta päivityksestä
  3. Anna sähköpostiosoitteesi niin sinulle tulee ilmoitus kun asennus valmiina aloittamaan

Toinen tapa on ladata asennusohjelma täältä: https://www.microsoft.com/fi-fi/software-download/windows10

Yksityisyysasetukset

Etsi ja poista epämääräiset Windows-päivitykset

Kopioi alla oleva scripti esimerkiksi find.bat nimiseen tiedostoon ja aja se järjestelmänvalvojana.

@ECHO OFF

REM IMPORTANT! READ ALL THIS BEFORE DOING ANYTHING!
REM Use this script only at your own risk.
REM Version: 1.00
REM This script has been tested to work on Windows 7 SP1.
REM This script will search for updates that have been reported to spy on you.
REM These updates have been collected from various sites on the internet and there are no guarantees as to how accurate information on any given update is.
REM Save this script as a whole into file like find.bat and execute by right clicking and then select "Run as administrator". Do not run the .bat file in command prompt, it may not work.
REM It is always wise to go through the script yourself or by someone you trust, before executing it on your computer.
REM Maker of this script holds no responsibility whatsoever over anything that might happen to your computer.
REM If you do not know what you are doing, do not run this script.
REM After removing an update please restart the computer.
REM Use this script only at your own risk.

SET /A QUANTITY=35
SET /A COUNTER=1
SET /A FOUNDUPDATES=0
SET /A DELETEDUPDATES=0
SET DELETEUPDATESPRE=NO
SET DELETEUPDATESSURE=NO
SET DELETETHISUPDATE=1NO

ECHO Remember to RUN THIS AS AN ADMINISTRATOR
ECHO (Press CTRL^^C if you want to abort this script)
ECHO.
PAUSE
ECHO.

SET /P DELETEUPDATESPRE=Do you want to DELETE all FOUND updates? (YES/NO) (ENTER is NO)
ECHO.
IF /I %DELETEUPDATESPRE%==YES SET /P DELETEUPDATESSURE=Are you sure you want to? Use DELETE feature at your own risk! (YES/NO) (ENTER is NO)

ECHO.
IF /I %DELETEUPDATESSURE%==YES ECHO All found updates WILL be deleted
IF /I NOT %DELETEUPDATESSURE%==YES ECHO Searching for updates WITHOUT deleting
ECHO.

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3022345"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3022345, (Installs diagnostic tracking service, reported to corrupt system files)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3022345 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3068708"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3068708, (Installs telemetry service, prepares system for upgrade to Windows 10)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3068708 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3035583"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3035583, (Get Windows 10 App (delivers ready to use UAC backdoor as bonus))
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3035583 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2952664"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2952664, (Prepares system for upgrade to Windows 10 (sends a bunch of telemetry data to M$, reported to corrupt system files))
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2952664 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2876229"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2876229, (SKYPE, If you want Skype then install it.)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2876229 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2923545"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2923545, (Update for RDP 8.1 is available for Windows 7 SP1)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2923545 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2970228"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2970228, (Update to support the new currency symbol for the Russian ruble in Windows, causing 0x50 BSOD)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2970228 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2990214"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2990214, (Prepares system for upgrade to Windows 10)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2990214 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3021917"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3021917, (Performance tracker update)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3021917 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2592687"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2592687, (Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 update for Windows 7 and Windows Server 2008 R2)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2592687 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2660075"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2660075, (You cannot change the time and date if the time zone is SET to Samoa (UTC+13:00) and KB2657025 is installed in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2660075 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2506928"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2506928, (A link in an .html file that you open in Outlook does not work in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2506928 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3050265"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3050265, (Supposedly fixes an issue with windows update, but also changes system files to support upgrade to Windows 10)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3050265 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2726535"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2726535, (An update is available that adds South Sudan to the list of countries in Windows Server 2008, Windows 7, and Windows Server 2008 R2)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2726535 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2994023"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2994023, (RDP 8.1 client for Windows 7 or Windows Server 2008 R2 disconnects when it is connected through a RD gateway)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2994023 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2545698"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2545698, (IE9)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2545698 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3065987"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3065987, (Makes 'improvements' to the windows update client (really just more Win10 stuff))
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3065987 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3077715"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3077715, (Description not available)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3077715 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3078667"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3078667, (Description not available)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3078667 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3080149"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3080149, (This update would enable all the down-level devices to receive the software updates, design updates, and additional power and performance tuning)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3080149 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3075249"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3075249, (Adds telemetry points to consent.exe in Windows 8.1 and Windows 7. This update adds spyware functionality to UAC)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3075249 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2505438"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2505438, (Slow performance in applications that use the DirectWrite API on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2505438 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2976978"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2976978, (Prepares system for upgrade to Windows 10)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2976978 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2977759"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2977759, (Prepares system for upgrade to Windows 10, installs telemetry)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2977759 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3044374"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3044374, (Prepares system for upgrade to Windows 10)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3044374 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3050267"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3050267, (Prepares system for upgrade to Windows 10)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3050267 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2922324"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2922324, (Reportedly pulled, uninstall it anyway if already installed)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2922324 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3014460"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3014460, (Affects windows 8 only)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3014460 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3015249"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3015249, (Telemetry)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3015249 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3075851"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3075851, (Makes 'improvements' to the windows update client (really just more Win10 stuff))
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3075851 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB3075853"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB3075853, (Update for 'Windows Update' on Win8.1/Server 2012R2)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:3075853 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB971033"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB971033, (License validation)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:971033 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2902907"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2902907, (Description not available)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2902907 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2976987"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2976987, (Description not available)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2976987 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1
SET /A COUNTER+=1

ECHO Searching for %COUNTER% out of %QUANTITY% ...
wmic /output:stdout qfe get hotfixid | find "KB2670838"
IF %ERRORLEVEL%==0 ECHO Found KB2670838, (Description not available)
IF %ERRORLEVEL%==0 SET /A FOUNDUPDATES+=1
SET DELETETHISUPDATE=%ERRORLEVEL%%DELETEUPDATESSURE%
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleting...
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES wusa /uninstall /kb:2670838 /quiet /norestart
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES ECHO Deleted
IF /I %DELETETHISUPDATE%==0YES SET /A DELETEDUPDATES+=1

ECHO Done.
ECHO.
ECHO Updates searched: %COUNTER%
ECHO Updates    found: %FOUNDUPDATES%
ECHO Updates  deleted: %DELETEDUPDATES%
ECHO.
PAUSE
PAUSE

Poista epämäärinen päivitys manuaalisesti:

wusa /uninstall /kb:999999 /quiet /norestart

Mainos / Advertisement: