Mainos / Advertisement:

Verkkokaapelointi

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎suomi

Yleistä

Verkotukseen käytettäviä kaapeleita ja liittimiä on monenlaisia, mutta tällä hetkellä kenties yleisin on kategoria 6 (lyhyesti kat6 tai cat6) parikaapeli. Muita kaapeleita ovat mm. cat5, cat7 ja valokuitukaapelit. Verkkokaapeleissa tärkeintä on hyvä sähköinen (tai optinen) kontakti ja johtimien oikea järjestys.


Erilaisia verkkojohtoja

Erilaisia verkkojohtoja ovat mm. suorat kaapelit, ristikytkentäkaapelit ja rollover-kaapelit.

  • Suorat kaapelit (straight through cable) ovat kaapeleita joissa molempien päiden johdinjärjestys on sama. Suorilla kaapeleilla kytketään erilaisia laitteita toisiinsa (esim. tietokone <> kytkin). Päät voi tehdä kummalla vain standardilla kunhan molemmat päät on tehty samalla standardilla.


  • Ristikytkentäkaapelit (crossover cable) ovat kaapeleita joissa vihreitten johtimien ja oranssien johtimien järjestys on vaihdettu kaapelin päitten kesken, eli toinen pää tehty standardin A mukaan ja toinen standardin B mukaan. Ristikytkentäkaapeleilla kytketään samanlaisia laitteita toisiinsa (esim. kytkin <> kytkin).


  • Rollover-kaapeli on kaapeli jolla yleensä liitytään ciscon verkkolaitteiden konsoliporttiin. Kaapelin nimi on rollover koska johtimien järjestys päiden välillä on peilattu.


  • Muista ettei sähkö katso johdon väriä!

Kuvia johdinjärjestyksistä

Verkkokaapelit.png

Muuta

Eifpq.jpg

Mainos / Advertisement: