Mainos / Advertisement:

RouterOS OpenVPN

From Taisto
Jump to navigation Jump to search

Other languages:
English • ‎suomi

RouterOS on mahdollista tehdä OpenVPN palvelin ja asiakas. OpenVPN on yksi maailman turvallisimmista VPN tunneli protokolista.

Palvelin

Tässä ohjeessa tehdään Mikrotikin reitittimeen OpenVPN palvelin.

Vaatimukset / Suositukset

 • SSL juurisertifikaatti (CA)
 • SSL palvelin sertifikaatti
 • SSL asiakas sertifikaatti (suositus tehdä valmiiksi)
 • Testattu Mikrotik RB951G-2HnD ja RouterOS 6.26

Konfigurointi

1. Luo SSL sertifikaatit ensin, esimerkiksi OpenSSL:n avulla ja siirrä se Winboxin avulla, vetämällä hiirellä Winboxin päälle.

Importetaan sertifikaatti avain ja sertifikaatti RouterOS:n.

/certificates import file-name=ssl.key
/certificates import file-name=ssl.crt

RouterOS import ssl cert 1.png

2. Luo DHCP Pool (jos haluat siltaavaksi voit ohittaa tämän kohdan)

 /ip pool add name=ovpn-pool ranges=10.15.32.34-10.15.32.38
 • DHCP poolin nimi on ovpn-pool
 • Poolin alue on 10.15.32.34-10.15.32.38

3. Luodaan reititys OpenVPN verkosta lähiverkkoon (jos haluat siltaavaksi, voit ohittaa tämän kohdan)

 /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade

Luodaan NAT ether2 interfaceen

4. Luodaan OpenVPN profiili

 /ppp profile add name=openvpn local-address=10.15.32.33 remote-address=ovpn-pool 
 • Profiilin nimi on openvpn
 • Paikallinen IP-osoite on 10.15.32.33
 • VPN asiakkaille annetaan etä IP-osoitteeksi ovpn-poolista (DHCP)
 • Saat siltauksen poistamalla local-address ja remote-address korvaamalla tämä bridge=bridge-local, esimerkki:
 /ppp profile add name=openvpn_bridge bridge=bridge-local

5. Luo VPN käyttäjä

 /ppp secret add disabled=no  name="openvpn" password="Qwerty1" service=any
 • Käyttäjänimi: openvpn
 • Salasana: Qwerty1
 • Palvelut jota tunnusta voi käyttää: Openvpn

6. OpenVPN palvelimen konfiguraatio

 /interface ovpn-server server set auth=sha1, certificate=ssl_cert cipher=aes128,aes256 default-profile=openvpn enabled=yes keepalive-timeout=60 max-mtu=1500 mode=ip netmask=29 port=1194 require client-certificate=no
 • Todennustapa: SHA1
 • SSL sertifikaatti: ssl-cert
 • SSL Chipper: AES128, AES256
 • Opetusprofiili: openvpn (4. vaiheessa luotu profiili)
 • Keepalive-timeout=60
 • MAX-MTU (paketin koko): 1500
 • mode=ip (jos haluat kahden mikrotikin sillan, laita tähän ethernet)
 • require client-certificate=no (jos on asiakas sertifikaatti, niin laita yes)

5. Salli asiakas laitteen muodostamisen OpenVPN palvelimeen palomuurista

 /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="OpenVPN" disabled=no dst-port=1194 protocol=tcp

Luodaan uusi palomuurisääntö jossa sallitaan protokolassa TCP porttiin 1194 yhdistämisen.

Radius

 • Lisää Mikrotikkiin Radius palvelimesi asetukset /radius alle.
 • Määritä palvelimelle sallituksi todennustyypit CHAP / PAP, SPAP
 • Määritä NAS Port tyypiksi Async.
 /radius add service=ppp address=10.0.0.254 secret=securepassu authentication-port=1812 accounting-port=1813

Esimerkki konfiguraatiot Windows NPS palvelimelta.

Määritetään Domain Users ryhmälle käyttöoikeudet Määritetään NAS portin tyypiksi Async Märitetään palvelimelle sallituksi todennustyypit CHAP / PAP, SPAP

Asiakas

RouterOS

OpenVPN asiakkaalla voit yhdistää OpenVPN palvelimeen.

1. Luodaan OpenVPN asiakkaalle profiili:

 /ppp profile add name=openvpn-client

2. Luodaan uusi OpenVPN asiakas:

 /interface ovpn-client name="openvpn-client" connect-to="server.openvpn.com" port="1194" mode="ip" user="openvpn" password="openvpn123" profile="openvpn-client" certificate="no" auth="sha1" cipher="aes128" add-default-route="no"
 • name = yhteyden nimi
 • connect-to = OpenVPN palvelimen verkko-osoite tai IP-osoite
 • port = Portti, jota OpenVPN palvelin kuuntelee
 • mode = ip (ethernet silloin jos haluat sillata kaksi Mikrotikkiä)
 • user = OpenVPN käyttäjä
 • password = OpenVPN käyttäjän salasana
 • profile = OpenVPN profiili jota käytetään
 • certificate = SSL asiakas sertifikaatti
 • auth = Todennus
 • cipher = salaus
 • add-default-route = Käytetäänkö tätä yhteyttä oletusreittinä.

3. Kokeile yhdistää ja katso lokia jos tulee ongelmia.

Linux

Esimerkki konfiguraatio client.ovpn:

client

dev tun #Voi olla tap. Tun on reitittävä ja tap on siltaava. Katso että vastaa palvelimen konfiguraatiota. 
proto tcp #Tai udp, RouterOS ei tue UDP:nä.

resolv-retry infinite
nobind

remote vpn.example.org 1194 # Etä OpenVPN palvelimen osoite tai IP-osoite sekä portti


#Lisää tähän rootCA jonka olet luonut, avaa se ja kopioi sisältö
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
</ca>

#Lisää tähän asiakas sertifikaatin jonka olet luonut.
<cert>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
-----END CERTIFICATE-----
</cert>

#Lisää tähän asiakkaan sertifikaatin privaatti avaimen.
<key>
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
-----END PRIVATE KEY-----
</key>

tls-client
port 1194 #Portti jota palvelin kuuntelee

user nobody
group nogroup

#comp-lzo # Do not use compression. It doesn't work with RouterOS (at least up to RouterOS 3.0rc9)

# More reliable detection when a system loses its connection.
ping 15
ping-restart 10
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key

# Silence the output of replay warnings, which are a common false
# alarm on WiFi networks. This option preserves the security of
# the replay protection code without the verbosity associated with
# warnings about duplicate packets.
mute-replay-warnings

# Verbosity level.
# 0 = quiet, 1 = mostly quiet, 3 = medium output, 9 = verbose
verb 3

cipher AES-256-CBC
auth SHA1
pull

route-nopull
#Verkot jotka reititetään VPN verkkoon
route 192.168.1.0 255.255.255.0


push "dhcp-option DNS 8.8.8.8" #DNS palvelin jota käytetään

#redirect-gateway def1 #Haluatko reitittää kaikki VPN kautta? Ota tästä risuaita pois

#Salasana tiedosto
auth-user-pass auth.cfg

auth.cfg tiedoston tulisi sisältää käyttäjänimen (username) ja salasananan (password)

username
password
Mainos / Advertisement: