Mainos / Advertisement:

Roundcube

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Rouncube on ilmainen ja avoimen lähdekoodin webmail joka tarjoaa työpöydän kaltaisen käyttöliittymä. Rouncube on helppo asentaa ja konfiguroida LAMPP palvelimelle. Roudcube tarvitsee webbipalvelimen (esimerkiksi Apache2), SMTP palvelimen (esimerkiksi Postfix), IMAP (esimerkiksi Dovecot) ja tietokannan (esimerkiksi Mysql).

Tämä ohje toimii Rouncube 1.0 versiossa ja uudemmissa versiossa.

Asennus

Asenna Apache2, Php5, Mysql

 apt-get install apache2 php5 php-pear php5-mysql php5-mcrypt php5-intl

Lataa asennuspaketti http://roundcube.net/. Varmista roundcuben sivuilta uusin versio.

 wget https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/download/1.3.6/roundcubemail-1.3.6-complete.tar.gz

Pura tar paketti

 tar -xvzf roundcubemail-*.gz

Siirrä Rouncube haluamallesi sijaintiin palvelimellasi

 mv ~/roundcube /var/www

Siirry Roundcube hakemistoon

 cd roundcube
 mv composer.json-dist composer.json
 php composer.phar install --no-dev

Jos sinulla ei ole pääsyä palvelimen terminaaliin, lataa ja asenna "complete" versio.

Voit asentaa myös aptituden avulla (ei suositella).

 aptitude install roundcube

Konfigurointihakemisto on tällöin

 /etc/roundcube

Konfigurointi

Määritä kirjoitus oikeus www-data käyttäjälle (webbipalvelimen käyttäjälle) /temp ja /logs hakemistoihin

Apachen konfigurointi

Avaa Apachen konfigurointi tiedosto

 nano /etc/apache2/sites-available/default

Lisää seuraavat rivit default tiedostoon. Muuta tarvittaessa tiedostopolkua

<Directory /var/www/roundcube>
Options +FollowSymLinks
# AddDefaultCharset   UTF-8
AddType text/x-component .htc

<IfModule mod_php5.c>
php_flag    display_errors Off
php_flag    log_errors   On
# php_value   error_log    logs/errors
php_value    upload_max_filesize   10M
php_value    post_max_size      12M
php_value    memory_limit      64M
php_flag    zlib.output_compression     Off
php_flag    magic_quotes_gpc        Off
php_flag    magic_quotes_runtime      Off
php_flag    zend.ze1_compatibility_mode   Off
php_flag    suhosin.session.encrypt     Off
#php_value   session.cookie_path       /
php_flag    session.auto_start   Off
php_value    session.gc_maxlifetime 21600
php_value    session.gc_divisor   500
php_value    session.gc_probability 1
</IfModule>


Estetään pääsy config hakemistoon

<Directory /var/www/roundcube/config>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>

Estetään pääsy temp hakemistoon

<Directory /var/www/roundcube/temp>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>

Estetään pääsy logs hakemistoon

<Directory /var/www/roundcube/logs>
Options -FollowSymLinks
AllowOverride None
Order allow,deny
Deny from all
</Directory>

Tallenna ja käynnistä Apache2 uudelleen

Nginx konfigurointi

Estä Nginx-konfiguraatiossa pääsy konfigurointi ja tärkeisiin hakemistoihin.

location ~ ^/(README|INSTALL|LICENSE|CHANGELOG|UPGRADING)$ {
 deny all;
}

location ~ ^/(bin|SQL|config|temp|logs)/ {
 deny all;
}

location ^~ /roundcube/plugins/enigma/home {
 deny all;
}

Roundcuben konfigurointi

Konfigurointi on ladattavissa https://github.com/Taistowiki/roundcube

Luo tiedosto ~/roundcube/config/config.inc.php ja kopioi alla oleva sisältö tiedostoon. Voit myös käyttää asennusohjelmaa johon pääsee http://server_ip/rouncube/installer

 <?php
/* Local configuration for Roundcube Webmail */

Tietokantaan yhdistäminen DSN luku ja kirjoittavalla operaattorilla. Kirjoitetaan muodossa (Tuetaan PEAR MDB2): db_provider://user:[email protected]/database. Lisää esimerkkejä: http://pear.php.net/manual/en/package.database.mdb2.intro-dsn.php. Tuetaan Mysql, Pgsql, sqlite, mssql ja sqlsrv. Huomaathan että Sqlite käyttää absoluuttista polkua: sqlite:////full/path/to/sqlite.db?mode=0646

 $config['db_dsnw'] = 'mysql://roundcube:[email protected]/roundcube';

Määritä IMAP palvelimen verkko-osoite. Jos jätät tyhjäksi niin kirjautumisen yhteydessä kysytään kirjautumisen palvelinta. Array funktiolla saat siihen listan eri sähköpostipalvelimista jonne voi kirjautua. SSL/TLS yhteyksiin käytä etuliitettä ssl:// tai tls://.

Voit käyttää seuraavia muuttujia:

 • %n - isäntänimi ($_SERVER['SERVER_NAME'])
 • %t - isäntämimi ilman ensimmäistä osaa
 • %d - domain (http domain$_SERVER['HTTP_HOST'] ilman esimmäistä osaa)
 • %s - domainin nimi jälkeen '@' sähköposti osoitteen palveluntarjoajan kirjautumisen näytössä

Esimerkiksi: %n = mail.domain.tld, %t = domain.tld

$config['default_host'] = 'localhost';

Määritä SMTP palvelimen verkko-osoite. Käyttäessä SSL/TLS yhteyttä, määritä isäntämimeen etuliite ssl:// tai TLS://. Jos jätät tyhjäksi, käytetään PHP mail() funktiota.

Voit käyttää seuraavia muuttujia:

 • %h - Käyttäjän IMAP isäntänimi
 • %n - isäntänimi ($_SERVER['SERVER_NAME'])
 • %t - isäntämimi ilman ensimmäistä osaa
 • %d - domain (http domain$_SERVER['HTTP_HOST'] ilman esimmäistä osaa)
 • %z - IMAP domain (IMAP isäntänimi ilman ensimmäistä osaa)
$config['smtp_server'] = 'localhost';

Palveluntarjoajan verkko-osoite josta tämän palvelunkäyttäjät saavat apua Roundcuben käyttöön. Älä linkkaa roundcube.net verkkosivulle!

$config['support_url'] = ;

Tämä avain kryptaa käyttäjän IMAP salasanan kun tallennetaan tietokantaan. Käytä vähintään 24 merkkiä.

$config['des_key'] = 'H=Mgd81+3Hn+VeKnU?h*bNX!';

Lista lisäosista (plugins/ hakemistosta)

$config['plugins'] = array();

Rounduben käyttö Sieven kanssa

Ota käyttöön managesieve laajennus ja määritä se ottamaan yhteyttä localhostiin.

$config['plugins'] = array(
    'managesieve',
);
$config['managesieve_host'] = 4190;
$config['managesieve_host'] = '127.0.0.1';
Mainos / Advertisement: