Mainos / Advertisement:

Proxmox

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Proxmox on Debianin päällä pyörivä virtualisointiohjelmisto. Tämän käyttö on ilmaista mutta tuki on maksullista.

Proxmoxin voit ladata täältä: https://www.proxmox.com/


Webbi konfigurointi: https:[ip-osoite]:8006. Käyttäjätunnus root ja salasana on se minkä annoit asennuksen yhteydessä.

Proxmoxin asennus Debian Wheezylle

Koska proxmox pyörii Debianin pääällä, voidaan suoraan Debianille asentaa proxmoxin paketit.

1. Tarkista /etc/hosts tiedosto. Tämä on tärkeä määrittää näin sillä vaikuttaa asennuksen toimivuuteen.

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
192.168.6.177 proxmox-6-177.proxmox.com proxmox-6-177 pvelocalhost

2. Konfiguroi source.list:

 nano /etc/apt/source.list
deb http://ftp.at.debian.org/debian wheezy main contrib

# PVE repository provided by proxmox.com, only for installation (this repo will stay on 3.1)
deb http://download.proxmox.com/debian wheezy pve

# security updates
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib


3. Lisää Proxmox reposity avain:

 wget -O- "http://download.proxmox.com/debian/key.asc" | apt-key add -

4. Päivitä reposity ja järjestelmä.

 apt-get update && apt-get dist-upgrade

5. Asenna Proxmox kerneli

 apt-get install pve-firmware pve-kernel-2.6.32-26-pve

6. Käynnistä uudelleen

 reboot

7. Tarkista käynnissä oleva kerneli

 uname -a

Tämän komennon tulisi tulostaa...

 Linux 2.6.32-26-pve ... 

8. Jos kerneli on ok, poista Debianin kerneli. Vahvista varoituksessa poistavasi kernelin.

 apt-get remove linux-image-amd64 linux-image-3.2.0-4-amd64 linux-base

9. Päivitä GRUB konfiguraatio

 update-grub

10. Asenna Proxmox VE paketit

 apt-get install proxmox-ve-2.6.32 ntp ssh lvm2 postfix ksm-control-daemon vzprocps open-iscsi bootlogd
 • Apachea ei tarvita sillä Proxmoxissa oma webserveri
 • Exim poistetaan ja tilalle asennetaan Postfix.

11. Ota käyttöön IPv4 forward:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

12. Käynnistä uudelleen

Proxmoxin asennus Debian Jessielle

Konfiguroi hosts tiedosto. Käytössäni on IP-osoite 192.168.15.77 ja isäntänimeni on prox4m1

127.0.0.1    localhost.localdomain localhost
192.168.15.77  prox4m1.proxmox.com prox4m1 pvelocalhost

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Lisää tämä source.list tiedostoon

 deb [arch=amd64] http://download.proxmox.com/debian jessie pve-no-subscription

Lisää avain

 wget -O- "http://download.proxmox.com/debian/key.asc" | apt-key add -

Päivitä paketit

 apt-get update && apt-get dist-upgrade

Asenna Proxmox VE paketit

 apt-get install proxmox-ve ssh postfix ksm-control-daemon open-iscsi systemd-sysv

Asennus suoraan Proxmoxin omasta imagesta

 • Varmista että levyllä on VAIN yksi osio. Jos on muita, formatoi nämä ensin.
 • USB-asennuksessa voit käyttää Etcher ohjelmaa, lataa täältä: https://etcher.io/

Boottaa USB tikulle. Ota muut levyt pois koneesta, jätä vain järjestelmälevy minne haluat asentaa proxmoxin. Mountaa muut levyt jälkikäteen.

Proxmox päivitys

Proxmox päivityksen voi aloittaa lisäämään source.list tiedostoon repot

 nano /etc/apt/source.list
deb http://download.proxmox.com/debian wheezy pve-no-subscription

Tämän jälkeen

aptitude update && aptitude dist-upgrade

Kun päivitys on suoritettu, käynnistä palvelin uudelleen

Konfigurointi

Custom SSL sertifikaatin asennus

Tämä koskee uusinta Proxmox 4.4:n versiota.

Kopioi sertifikaatit noden alle. Korvaa <node> omalla noden nimellä. Molemmat tiedostot ovat pem formaatissa.

cp fullchain.pem /etc/pve/nodes/<node>/pveproxy-ssl.pem
cp private-key.pem /etc/pve/nodes/<node>/pveproxy-ssl.key

ja käynnistä palvelu uudelleen

sudo service pveproxy restart

Poista 'No valid subscription' dialog kirjautuessa

Siirry hakemistoon ext6 hakemistoon. Vanhemmissa versioissa hakemisto on ext4/

 cd /usr/share/pve-manager/ext6/

Varmuuskopioi tiedosto ennen muutoksia

 cp pvemanagerlib.js pvemanagerlib.js.bkup

Avaa tiedosto ja editoi seuraava kohta

 if (data.status !== 'Active') {
   Ext.Msg.show({
    title: gettext('No valid subscription'),
    icon: Ext.Msg.WARNING,
    msg: PVE.Utils.noSubKeyHtml,
    buttons: Ext.Msg.OK,
    callback: function(btn) {
    if (btn !== 'ok') {
     return;
    }
   orig_cmd();
  }
});

seuraavanlaiseksi

 if (false) {
   Ext.Msg.show({
    title: gettext('No valid subscription'),
    icon: Ext.Msg.WARNING,
    msg: PVE.Utils.noSubKeyHtml,
    buttons: Ext.Msg.OK,
    callback: function(btn) {
    if (btn !== 'ok') {
     return;
    }
   orig_cmd();
  }
});

Tallenna tiedosto


Muuta kirjautumisen tekstiä

Ei suositella

Proxmoxin kirjautumisen teksti löytyy

 nano /etc/issue
------------------------------------------------------------------------------

Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:

 https://ip:8006/

------------------------------------------------------------------------------

Ongelmanratkaisua

Sertifikaatti virheitä

Jos saat esimerkiksi virheen "The server certificate /etc/pve/local/pve-ssl.pem has expired", kokeile uudelleen generoida pvecm komennolla

 pvecm updatecerts -f

Jos sinun tarvitsee päivittää klusteri CA, poista

 rm /etc/pve/priv/pve-root-ca.key /etc/pve/pve-root-ca.pem

Tämän jälkeen päivitä sertifikaatit

 pvecm updatecerts -f

Hallintaisivu ei toimi

Kokeile käynnistää pve-manager uusiksi

 sudo service pve-manager restart

Virtuaalikoneista ei näy tilaa

Proxmox ei näytä virtuaalikoneiden tilaa vaikka virtuaalikoneet ovat päällä. Tämä johtuu yleensä df komennon jumiuttumisesta kun haetaan levyn tietoja.

 • Tarkista toimiiko mountatut levyt oikein
 • Käynnistä pvestatd uudelleen
 sudo service pvestatd restart
Mainos / Advertisement: