Mainos / Advertisement:

Phpmyadmin

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Phpmyadmin on kätevä sovellus mysql tietokannan ylläpitäjälle. Asenna ensin php5, mysql ja apache2. Lisätietoa: phpmyadmin

Asentaminen

Asentaminen lataamalla verkosta

Varmista että sinulla on webpalvelin, Nginx tai Apache2 asennettuna ja seuraavat PHP paketit:

 sudo apt install php7.0 php

Lataa uusin versio phpMyAdminista verkosta. Uusin version löydät täältä: https://www.phpmyadmin.net/

 wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.1/phpMyAdmin-4.7.1-all-languages.zip

Pura tiedosto

 unzip phpMyAdmin-*-all-languages.zip

Nimeä phpmyadmin uusiksinano

 sudo mv phpMyAdmin-*-all-languages phpmyadmin


Siirry hakemistoon

 cd phpmyadmin

Kopioi esimerkikki konfiguraatio ja muokataan sitä

 sudo cp config.sample.inc.php config.inc.php
 sudo nano config.inc.php

Konfiguroi phpMyAdmin dokumentaation mukaisesti.

Debian / Ubuntu pakettihallinnasta (helppo mutta vanha paketti)

1. Asennetaan phpmyadmin APTista:

aptitude install phpmyadmin

2. Valitaan asennusvaiheessa automaattinen konfigurointi apache2 webserveriin.

Phpmyadmin 1.png

3. Asennetaan automaattinen tietokanta phpmyadminia varten

Phpmyadmin 2.png

4. Anna Mysql ROOT käyttäjän salasana.

Phpmyadmin 3.png

5. Anna phpmyadmin käyttäjän salasana. Voit jättää tyhjäksi, jolloin generoidaan salasana.

Phpmyadmin 4.png

6. Vahvista salasana

Phpmyadmin 5.png


Pääset verkkokäyttöliittymään hallinnoimaan tietokantaasi

http://palvelimenosoite/phpmyadmin

Phpmyadmin 6.png

Konfigurointi

Oletuksena kaikki konfiguroinnit on valmiina tehty valmiiksi asennusvaiheessa.

Phpmyadminin apache2 konfigurointi tiedostot sijaitsevat:

 nano /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf

JA (molemmmissa on sama tiedosto)

 nano /etc/phpmyadmin/apache.conf 

Tiedoston sisältö:

 # phpMyAdmin default Apache configuration
 
 Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin

Alias on virtuaalihakemisto missä phpmyadmin sijaitsee. Suositeltavaa on muuttaa virtuaalihakemiston sijaintia muualle, näin ollen tuntemattomalla henkilöllä on vaikeampi päästä phpmyadmin sivulle.

 #<Directory /usr/share/phpmyadmin>
 #    Options FollowSymLinks
 #    DirectoryIndex index.php
 #
 #    <IfModule mod_php5.c>
 #        AddType application/x-httpd-php .php
 #
 #        php_flag magic_quotes_gpc Off
 #        php_flag track_vars On
 #        php_flag register_globals Off
 #        php_admin_flag allow_url_fopen Off
 #        php_value include_path .
 #        php_admin_value upload_tmp_dir /var/lib/phpmyadmin/tmp
 #        php_admin_value open_basedir /usr/share/phpmyadmin/:/etc/phpmyadmin/:/var/lib/phpmyadmin/
 #    </IfModule>
 #
 #</Directory>
 #

Kirjautuminen phpmyadminin asetussivulle.

 # Authorize for setup

Asetussivun fyysinen polku:

 <Directory /usr/share/phpmyadmin/setup>
  <IfModule mod_authn_file.c>
  AuthType Basic
  AuthName "phpMyAdmin Setup"

Salasana tiedoston sijainti:

  AuthUserFile /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup
  </IfModule>
  Require valid-user
 </Directory>

Estä pääsemästä phpmyadminin järjestelmähakemistoihin kun ei tarvita niitä

 # Disallow web access to directories that don't need it
 <Directory /usr/share/phpmyadmin/libraries>
  Order Deny,Allow
  Deny from All
  </Directory>
 <Directory /usr/share/phpmyadmin/setup/lib>
  Order Deny,Allow
  Deny from All
 </Directory>

Google ReCaptcha käyttöön

 • Rekisteröidy täälä ensin: https://www.google.com/recaptcha/ . Muista määrittää verkkosivulle oikea verkkotunnus missä sivu on.
 • Konfiguroi phpmyadminin konfiguraatio tiedostoon config.inc.php julkinen ja yksityinen avain.
$cfg['CaptchaLoginPublicKey'] = 'paste here site key here you get from google in above step';
$cfg['CaptchaLoginPrivateKey'] = 'paste here secret key you get from google in above step ';

Testaa toiminta kirjautumalla ulos ja uudelleen sisälle.

Phpmyadmin Recaptcha login.PNG

Useita MySQL palvelimia Phpmyadminiin

Lisää seuraavat konffit /etc/phpmyadmin/config.inc.php tiedostoon seuraavan konffien jälkeen:

/*
* End of servers configuration
*
*/

Tämä:

 $i++;

$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'Database Server 2'; #Tietokantapalvelimen nimi, jolla tunnistetaan kirjautuessa

/* Authentication type */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
/* Server parameters */
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '10.5.2.5'; #palvelimen IP-osoite, voi käyttää DNS-nimeä mutta saattaa olla hidas
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
//$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
/* Select mysqli if your server has it */
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
/* Optional: User for advanced features */
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = $dbuser; #phpmyadminin tietokannan käyttäjätunnus
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = $dbpass; #phpmyadminin tietokannan salasana
/* Optional: Advanced phpMyAdmin features */
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin'; #phpmyadminin tietokannan nimi
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
$cfg['Servers'][$i]['designer_coords'] = 'pma_designer_coords';
$cfg['Servers'][$i]['tracking'] = 'pma_tracking';
$cfg['Servers'][$i]['userconfig'] = 'pma_userconfig';
/* Uncomment the following to enable logging in to passwordless accounts,
* after taking note of the associated security risks. */
// $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = TRUE;
/*
* End of servers configuration
*/

Testaa toiminta menemällä selaimella phpmyadminiin. Pitäisi näkyä nyt palvelimet listattuna.

Phpmyadmin multiple server login.png

Lisätietoa

https://www.omaserveri.info/asenna-phpmyadmin-ubuntuun/

Mainos / Advertisement: