Mainos / Advertisement:

OPENWRT

From Taisto
Jump to navigation Jump to search

{{#allow-groups:user}}

http://wiki.openwrt.org/doc/howto/generic.flashing

OPENWRT DHCP STATIC IP

http://wiki.openwrt.org/doc/uci/dhcp

OPENWRT OPENVPN

http://wiki.openwrt.org/doc/howto/vpn.openvpn

OPENWRT WLA-G54

Ihmeisesti kyseinen laite on sen verran vanha että siinä toimii vain openwrt "white russian" versio

imagen voit ladata: http://downloads.openwrt.org/whiterussian/newest/default/

[muokkaa]Fläshäämällä voit käyttää ping komentoa testaaksesi toiminnan.

ping 192.168.11.1 -t Ota virta johto irti ja laita takas

kun laite vastaa ensimmäisen kerran pingiin laita seuraava komento

tftp -i 192.168.11.1 PUT "openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx" onnistumisen jälkeen pitäisi näyttää seuraavalta

tftp -i 192.168.11.1 PUT "openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx" Transfer successful: 1323008 bytes in 1 second, 1323008 bytes/s odotetaan noin 5 min ja koitetaan jos purkki jakais ip

Jos ip tulee niin voi purkkiin ottaa telnet yhteyden

SSH yhteyden saa toimimaan asettamalla purkkiin rootin salasanan telnet yhteyden avulla

[muokkaa]"pätsääminen" näiden pätsien avulla saadaan white russian buffalosta vpn GW

turhien palveluiden poistaminen käytöstä

cd /etc/init.d chmod -x S60dnsmasq chmod -x S50telnet chmod -x S50httpd Kun netti toimii, asennetaan openvpn

ipkg update ipkg install openvpn ntp vi /etc/init.d/S45booting

  1. !/bin/sh

ifconfig eth2 down # Wlan Off ifconfig br0:2 10.70.0.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.70.0.255 # Virtuaali ipee kun ei uskalla muuttaa aitoa ifconfig br0:3 10.70.1.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.70.1.255 # Virtuaali ipee kun ei uskalla muuttaa aitoa ifconfig br0:4 192.168.1.6 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.70.1.255 # Virtuaali ipee kun ei uskalla muuttaa aitoa route add default gw 10.70.0.254 #default GW route jotta bitti liikuisi internettiin echo "nameserver 8.8.8.8" >/tmp/resolv.conf # Googlen DNS serveri vi /etc/init.d/S65openvpn

  1. !/bin/sh

insmod tun #ladataan tun/tap moduuli että openvpn toimii date 080808082011 # Asetetaan kello noin aikaan :D että openvpn ei valita ajasta, tarkempi aika saadaan ntp serveriltä openvpn /etc/openvpn/koti.conf & #käynnistetään konffatut vpn tunnelit openvpn /etc/openvpn/ruksa.conf & #käynnistetään konffatut vpn tunnelit iptables -I INPUT -i tap+ -j ACCEPT #vähän palomuuri sääntöjä, jotta bitti liikkuisi iptables -I OUTPUT -o tap+ -j ACCEPT #vähän palomuuri sääntöjä, jotta bitti liikkuisi iptables -I FORWARD -i br0 -o tap+ -j ACCEPT #vähän palomuuri sääntöjä, jotta bitti liikkuisi iptables -I FORWARD -i tap+ -o br0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT #vähän palomuuri sääntöjä, jotta bitti liikkuisi Lisäksi vähän oikeuksia

chmod +x /etc/init.d/S45booting chmod +x /etc/init.d/S65openvpn tämän jälkeen

reboot Katsotaanko lähteekö vpn tulille


Linkkejä

https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=55633 http://wiki.openwrt.org/doku.php?id=oldwiki:openwrtdocs:hardware:buffalo:wla_g54 http://downloads.openwrt.org/whiterussian/0.9/micro/

Mainos / Advertisement: