Mainos / Advertisement:

Kuuluvuuskartat

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Kuuluvuuskartta on graafinen kuvaus jonkin verkon odotettavissa olevasta kuuluvuudesta. Kartta on tehty hyödyntäen tietoja muun muassa lähetystehoista, maastonmuodoista ja käytetyistä tekniikoista. Koska kartoissa esitettävä data on lähes aina tietokoneella tehty malli, jossa ei oteta huomioon mm. radiokeliä taikka muita seikkoja, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa verkon toimivuuteen. Siksi karttoja pitää aina tulkita viitteellisenä tietona, yhtenä tietolähteenä selvitettäessä verkon toimivuutta halutussa käyttöpaikassa. Lukija voi mm. kartan toteutustavasta riippuen valita näkymään kartalla haluamallansa tekniikalla saavutettavan kuuluvuuden sekä valita datan sisä- ja ulkokuuluvuuden väliltä.

Operaattorit käyttävät uudesta LTE-verkosta (Long Term Evolution) markkinointitermiä 4G. Joskus 4G:llä saatetaan myös viitata 3G verkon uusimpaan tekniikkaan, DC-HSPA tekniikkaan (tavalisesti 3G Dual Carrier). ITU:n (Kansainvälisen televiestintäliiton) alkuperäisen määritelmän mukaan 4G verkko tarkoittaa mobiiliverkkoa, jossa siirtonopeus verkosta päätelaitteeseen on 1Gbit/s päätelaitteen ollessa hitaassa liikkeessä, esim. matkapuhelin jalankulkijalla tai mobiilireititin ja 100Mbit/s päätelaitteen ollessa nopeassa liikkeessä, kuten pikajunassa. Kuitenkin kotimaiset operaattorit käyttävät 4G termiä verkoista, jotka eivät tuohon määritelmään pääse. Siksi tulisi käyttää termiä LTE 800Mhz, 1800Mhz ja 2600Mhz taajuuksilla toteutettavasta, uudesta ja nopeasta mobiiliverkosta. Etenkin 3G-verkon DC-HSPA:n kutsuminen 4G verkoksi on harhaanjohtavaa, sillä kyseinen verkko tarkoittaa vain kahden 2100Mhz taajuudella toimivan solun yhdistämistä, verkkotekniikan ollessa edelleen 3G.

Karttojen tulkitseminen

Kuuluvuuskarttaa tulkittaessa on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että kartan osoittama tieto on vain suuntaa antavaa. Paikallisesti voi olla suuriakin signaalin laadun vaihteluita, jotka kuuluvat radioviestinnän luonteeseen. Monissa karttasovellutuksissa on mahdollista tehdä paikkahaku käyttöpaikan osoitteeseen. Riippuen järjestelmästä, voi saada esimerkiksi tähdillä toteutetun laatuarvion (Elisa Saunalahti), jossa kuvataan tähtien määrällä mahdollisesti toteutuvaa käytettävyyttä. Kuitenkin lopullinen tieto saadaan käytännön testillä; kokeilemalla liittymää käyttöpaikassa. Kuuluvuusalueiden laitamilla tulee valmistautua siihen, että sisäkuuluvuus voi olla heikkoa. Varsinkin, jos talon seinät ovat paksut, ikkunat ovat monikerroksiset, sekä selektiivilasia ja talossa on peltikatto. Mitä kauempana tukiasemasta on, sitä heikommaksi kuulvuus jää ja mahdolliset maastoesteet vaikuttavat enemmän saavutettavaan toimivuuteen.

Soneran kartassa on mahdollista valita erinomaisen ja hyvän kuuluvuuden väliltä. Hyvä nyrkkisääntö on, että erinomaisen kuulvuuden alueella matkapuhelin pysyy verkossa. Hyvän kuuluvuuden alueella voi olla pätkintää ja puhelin saattaa siirtyä 3G verkkoon, jos LTE-signaali tippuu liian heikoksi. Voikin sanoa, että hyvän kuuluvuuden alueella voi saada ulkoisilla antenneilla ja laadukkaalla LTE-reitittimellä toimivan verkkoyhteyden. Matkapuhelinkäyttöön/mobiilikäyttöön signaali voi olla liian heikko ja siksi käyttökokemus voi kärsiä.

Operaattorien kuuluvuuskartat

Tässä artikkelissa käsitellään operaattoreiden kuuluvuuskarttoja. Artikkelissa on myös linkit operaattoreiden kuuluvuuskarttoihin.

DNA

DNA:n kartta DNA:n kartassa on mahdollista erotella LTE 800Mhz ja LTE 1800Mhz verkot toisistaan. Kuitenkin kartan resoluutio on melko matala, ja rasteri yksisävyinen. Siitä johtuen on hankala arvioida realistista kuuluvuutta. 3G ja 2G puolella kartta on samankaltainen, kuin muilla operaattoreilla. Huonona puolena UMTS 900Mhz, 2100Mhz ja 2100Mhz verkon alueella oleva DC-verkko ovat kuvattu samalla rasterilla. Siitä johtuen on mahdotonta saada selville mitä kussakin käyttöpaikassa.

TeliaSonera

Soneran kartta, uudempi, suppeahko Soneran kartassa on LTE-verkko kuvattu yhdellä ainoalla sävyllä. Siitä johtuen on mahdotonta tietää taajuusaluetta. Myös koko verkko on kuvattu olevan jopa 150Mbit/s nopeuteen kykenevä, joka ei ole mahdollista LTE 800Mhz verkossa. 3G puolella kartta osaa osoittaa nopeuden, mutta ei verkkotekniikkaa. Kartassa on kuitenkin mahdollista valita erinomaisen ja hyvän kuuluvuuden välillä näytettävän kuuluvuuden osalta. Realistisin data on erinomaisen kuuluvuuden alla, sillä hyvän kuuluvuuden alueella verkon todellinen käytettävyys on pääasiallisesti heikko sisätiloissa ja ilman lisäantenneja.

22.8.2015 havaittu, että vanhan kartan toiminta voi olla puutteellista. Karttaa selatessa tulee satunnaisia virheilmoituksia.

Elisa Saunalahti

Elisan kuuluvuuskartta

Elisan kuuluvuuskartassa on mahdollista tarkastella 2G,3G ja LTE verkkoja erikseen. Kuitenkin kaikissa verkoissa rasterin sävy ei vaihtele taajuuden tai kuuluvuuden voimakkuuden mukaan. Sen vuoksi esim. LTE verkko näyttää laajalti kuuluvalta.

Kartta myös kertoo verkkojen nopeudet. 3G väitetään olevan jopa 42Mbit/s kykenevä, mutta todellisuudessa kyseinen nopeus on vain teoriassa saavutettavissa 3G DC-HSDPA verkoissa. Niitä on osassa 2100Mhz alueista, tosin kaikkiin tukiasemiin sitä ei ole päivitetty. Siksi 3G verkossa nopeusvaihtelu on yleensä 1-20Mbit/s, riippuen paljolti kuormituksesta ja käytettävästä tekniikasta.

Kartassa on mahdollista tarkastella kuuluvuuden laatua tähtien määrällä. Jos sovellutukseen antaa käyttöpaikan osoitteen, saa tähtien määrällä arvioidun signaalin laadun. Kuitenkin on hankala arvioida, mitä tähdet ovat oikeassa käyttöympäristössä, kun tähtien määrä ei ole vertailukelpoinen minkään verkosta saatavan arvon kanssa.

Mainos / Advertisement: