Mainos / Advertisement:

Isc-dhcp-server

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
suomi

Isc-dhcp-server on DHCP palvelinohjelmisto.

Asennus

isc-dhcp-server löytyy Debianissa DVD 2 - levyltä

Asennetaan isc-dhcp-server

 aptitude install isc-dhcp-server

DHCPv4 Konfigurointi

Varmista että et ole yhteydessä julkiseen verkkoon. DHCP palvelu saattaa sekoittaa verkkoliikennettä.

Verkkokonfigurointi

Määritä

 nano /etc/network/interfaces

staattiset IP-osoitteet. Esimerkki:

 auto eth0
 iface eth0 inet static
   address 10.10.10.254   #IP-osoite
   netmask 255.255.255.0  #Aliverkonpeite
   gateway 10.10.10.1    #Oletusyhdyskäytävä

DHCP konfigurointi

Avaa

 nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Tiedosto on valmiiksi luotu ja konfiguraatio esimerkkejä täynnä.

DNS palvelimet

Jaetaan DNS palvelimme DHCP:n avulla muokkaamalla riviä esimerkiksi:

 option domain-name-servers 10.0.0.254 10.0.0.253;
 • 10.0.0.254 on ensisijainen DNS-palvelin
 • 10.0.0.253 on toissijainen DNS-palvelin

VINKKI: Voit laittaa enemmänkin DNS-palvelimia tai yhden.

DHCP:n varaamisaika (dhcp-lease-time)

DHCP varaamisaika on aika, jonka aikana DHCP palvelin pitää client koneen osoitetta samana. Jos client ei poistu verkosta, DHCP yleensä pitää samaa osoitetta pidempään. Jos client poistuu varaamisajan sisällä ja osoitteet loppuu verkosta, DHCP jakaa tämänkin osoitteen.

 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;

DNS asetukset

# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "jsat.local";
option domain-name-servers 10.1.1.100;

Option domain-name = DNS suffix

Option domain-name-servers = DNS palvelimet, jotka jaetaan DHCP:n avulla.

DHCP:n jako alue

Esimerkki DHCP:n jako alueen konfiguraatiosta:

 subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.0.10 10.0.0.200;
  option routers 10.0.0.1;
 }

-> Aliverkon 10.0.0.0/24 jakoalue on 10.0.0.10-10.0.0.200 ja oletusyhdyskäytävä on 10.0.0.1

IP-osoitteiden varaus

IP-osoitteiden varaus MAC-osoitteelle.

host fantasia {
 hardware ethernet 00:26:18:24:73:8D;
 fixed-address 10.1.1.160;
}

host = varauksen nimi

hardware ethernet = päätelaitteen MAC-osoite, jolle annetaan tietty IP-osoite.

fixed-address = IP-osoite joka annetaan MAC-osoitteelle, joka on määritetty.

DHCPv6 konfigurointi

Vaatimukset:

 • DHCP Palvelimella tulee olla IPv6-osoite ja yhteys tähän verkkoon

Luo DHCPv6-palvelin konfiguraatiolle oma tiedosto

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd6.conf 
subnet6 2001:0db8:3::/48 {
     #Jaettuava osoitealue
     range6 2001:0db8:3::2 2001:0db8:3::254;

     # Temporaty IPv6
     range6 2001:0db8:3::/64 temporary;

     #Lisäoptiot DNS-palvelin
     option dhcp6.name-servers 2001:0db8:1::bbb;
     option dhcp6.domain-search "ipv6.example.org";

     # Oletus laina-aika
     default-lease-time 86400;

     # Prefix-Delegation reitittimelle eli jaetaan tästä osoiteavaruudesta /56 kokoisia verkkoja
     prefix6 2001:0db8:3:100:: 2001:0db8:3:f00:: /56;
}

Tallenna ja käynnistä isc-dhcp-server uudelleen

sudo service isc-dhcp-server6 restart

Useita aliverkkoja

DHCP palvelin voi jakaa IP-osoitteita eri verkkokorteista johon palvelin on yhteydessä, eri VLANeihin ja eri verkkoihin. Kaikkiin verkkoihin DHCP palvelimella tulee toimia reititys (testaa pingaamalla). Jos verkko, jonne DHCP palvelin ei ole suoraan yhteydessä, pitää tässä verkossa olla DHCP Relay, joka välittää DHCP kyselyt DHCP palvelimelle.

DHCP Server

DHCP palvelin ei käynnisty jos et määritä paikalliseen verkkoon (siihen verkkoon missä DHCP palvelin on) subnettiä.

 nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Poista kommentit ja määritä omasi verkko verkko-osoite ja aliverkonpeite:

 #No service will be given on this subnet, but declaring it helps the
 #DHCP server to understand the network topology
 
 subnet 10.10.10.1 netmask 255.255.255.0 {
 }

Lisää tämän jälkeen aliverkot:

 subnet 10.20.20.1 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.20.20.10 10.20.20.100;
  option routers 10.20.20.1;
 }

jne...

DHCP Relay


DHCP palvelimella useita IP-osoitteita

Jos DHCP palvelimella on useita IP-osoitteita, sinun tulee määrittää interface mitä DHCP kuuntelee.

 nano /etc/default/isc-dhcp-server

Tiedoston alaosassa on:

 INTERFACES=""

Lisää tähän esimerkiksi interface eth0.

 INTERFACES="eth0"

Tätä interfacea isc-dhcp-server kuuntelee ja käyttää.

PXE

Esimerkki konfiguraatio WDS:

subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 10.0.0.10 10.0.0.200;
  option routers 10.0.0.1;
  option tftp-server-name "192.168.1.2"; 
  option bootfile-name "boot\\x86\\wdsnbp.com\000"; 
 }

Lähteet

https://help.ubuntu.com/community/isc-dhcp-server

Mainos / Advertisement: