Mainos / Advertisement:

Isäntänimen muuttaminen

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎suomi

Isäntänimen (hostname) vaihtamisen ohjeet

Debian

Avaa hostname tiedosto

 nano /etc/hostname

ja vaihda haluamasi isäntänimi vanhan isäntänimen tilalle

Avaa hosts tiedosto

 nano /etc/hosts

ja vaihda haluamasi isäntänimi vanhan isäntänimen tilalle

Käynnistä palveluja uudelleen. Tämä katkaisee yhteydet (SSH) ja yleensä pitäisi yhteys palautua. Suosittelemme enemmänkin uudelleenkäynnistystä.

 invoke-rc.d hostname.sh start
 invoke-rc.d networking force-reload
 invoke-rc.d network-manager force-reload

tai yksinkertaisemmin ja varmemmin: Käynnistä Debian uudelleen

 reboot

Muille käyttöjärjestelmille ohjeita:

https://www.omaserveri.info/hostnamen-vaihtaminen/

Lähteet

https://wiki.debian.org/HowTo/ChangeHostname

Mainos / Advertisement: