Mainos / Advertisement:

Drupal

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

{{#allow-groups:user}}

Other languages:
English • ‎suomi

Esivalmistelu

Ensin meillä tulee olla LAMP

aptitude install apache2 mysql-server

Asennetaan vielä jotain lisäpaketteja

apt-get install php5 php5-mysql php5-gd libapache2-mod-php5

Muokataan /etc/apache2/apache2.conf tiedostoa lisäämällä loppuun tekstiä

nano /etc/apache2/apache2.conf

Lisätään loppuun tällainen funktio:

AddType application/x-httpd-php .html

MySQL

Nyt pistetään mysql kuntoon.

mysql_install_db
mysql_secure_installation
mysql -u root -p
CREATE DATABASE drupal;
CREATE USER drupaluser@localhost;
SET PASSWORD FOR drupaluser@localhost= PASSWORD('typepasswordhere');
GRANT ALL PRIVILEGES ON drupal.* TO drupaluser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Ainakaan minulla drupaluser ei saanut kunnolla käyttöoikeuksia, niin kävin phpmyadminilla laittamassa ne. Jos sinulla käy samoin niin asenna phpmyadmin ja käy laittamassa sieltä.

Drupal

Vähän oikeuksia kuntoon

cd /var/www
chmod a+w drupal-7.22/sites/default/

Tehdään asetustiedostosta kopio

cd drupal-7.22/sites/default/
cp default.settings.php settings.php

Oikeuksia taas

chmod a+w settings.php

Tehdään uusi kansio ja oikeudet kuntoon

mkdir files
chmod a+w files

Nyt voi avata selaimessa


Sen jälkeen vielä

chmod go-w settings.php
chmod 757 files


Hyviä linkkejä

http://websmiths.co/blog/drupal-7-feeds-tutorials-importing-ical

Google kalenterin importtaamiseen.

Mainos / Advertisement: