Mainos / Advertisement:

Debian verkkokonfiguraatio

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
English • ‎suomi

Interfaces

Debianin verkkoasetukset löytyvät tiedostosta:

nano /etc/network/interfaces

DHCP

DHCP määrittäminen tapahtuu IPv4-osoitteille yksinkertaisesti:

 auto eth0 
iface eth0 inet dhcp

Staattinen IPv4-osoite

auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0 
iface eth0 inet static
    address ...
    netmask ...
    gateway ...
 • address = IP-osoite, esimerkiksi 192.168.1.22
 • netmask = Aliverkonpeite, esimerkiksi 255.255.255.0
 • gateway = Oletusyhdyskäytävä, esimerkiksi 192.168.1.1


Muista käynnistä lopuksi verkkopalvelu uudelleen

service networking restart

Staattinen IPv6 osoite

iface eth0 inet6 static
    address ...
    netmask ...
    gateway ...

Muuten sama kuin IPv4, mutta netmask ilmoitetaan prefixeinä.

Esimerkki:

iface eth0 inet6 static
    address 2001:2040:a4f2::1
    netmask 64
    gateway 2001:2040::1

DNS

DNS määritetään Linuxissa resolv.conf tiedostoon:

nano /etc/resolv.conf

Ja määrittämällä esimerkiksi Googlen DNS palvelimet:

 nameserver 8.8.8.8
 nameserver 8.8.4.4

Dynaaminen IP ja Staattinen DNS

Verkkokonfiguraatiot /etc/network/interfaces:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Määritä DNS asetukset DHCP Client konfiguraatioon:

 nano /etc/dhcp/dhclient.conf

Poista risuaita ja määritä DNS palvelinten IP-osoitteet:

prepend domain-name-servers 8.8.8.8;
prepend domain-name-servers 8.8.4.4;

Hae uudelleen IP-osoite DHCP:ltä (renew):

 dhclient eth0

Tarkista /etc/resolv.conf tiedosto.

Verkkosilta

Asemma bridge-utils pakettihallinnasta

apt-get install bridge-utils

Avaa verkkokonfigurointi tiedosto

 nano /etc/network/interfaces

Lisää tämä konfigurointi tiedostoon ja ota eth0 ja eth1 pois käytöstä laittamalla risuaita konfigurointi rivin eteen #.

 auto br0
 iface br0 inet dhcp
 bridge_ports eth0 eth1
 bridge_stp on

Voit myös määrittää staattiset IP-osoitteet verkkosiltaan

 auto br0
 iface br0 inet static
    bridge_ports eth0 eth1
    bridge_stp on
    address 192.168.0.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1

Käynnistä verkko uudelleen

 service networking restart

VLAN

VLANit merkitään Linuxissa eth0.X -> eth0 on pää interface (esim. fyysinen verkkokortti) ja sen jälkeen pisteellä (.) erotetaan VLAN. Esimerkiksi alla VLAN 10.

 auto eth0.10
 iface eth0.10 inet static
    address 10.10.10.1
    netmask 255.255.255.0

Käyttäessä Linuxissa sinun tulee nostaa pää interface ylös:

 auto eth0 
 iface eth0 inet manual
 
 auto eth0.10
 iface eth0.10 inet static
    address 10.10.10.1
    netmask 255.255.255.0

Voit määrittää myös pää interfacelle IP-osoite.

 auto eth0 
 iface eth0 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1    
 
 auto eth0.10
 iface eth0.10 inet static
    address 10.10.10.1
    netmask 255.255.255.0

Monta IP-osoitetta samassa VLAN interfacessa

 auto eth0 
 iface eth0 inet static
    address 192.168.1.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1    
 
 auto eth0.10
 iface eth0.10 inet static
    address 10.10.10.1
    netmask 255.255.255.0

 auto eth0.10:1
 iface eth0.10 inet static
    address 10.10.10.254
    netmask 255.255.255.0

Monta IP - osoitetta samassa interfacessa

Esimerkki konfiguraatio. eth0 on pää interface johon lisätään alias : merkillä. Esimerkiksi eth0:0, eth0:1, jne...

 auto eth0
 iface eth0 inet static
    address 10.10.10.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.10.10.1
 
 auto eth0:0
 iface eth0:0 inet static
    address 10.10.10.20
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.10.10.1

IP-osoitteet voi olla eri verkossa, huomaa tällöin ettet laita molempiin interfaceen oletusyhdyskäytävää (gateway). Käytä routea (reititystä).

6to4

Laske IPv4 osoitetta vastaava IPv6 osoite ja korvaa sillä XXXX kohdat.

 
iface eth1 inet6 static
    address 2002:XXXX:XXXX::1
    netmask 48

auto tun6to4
iface tun6to4 inet6 v4tunnel
  address 2002:XXXX:XXXX::
  netmask 16
  gateway ::192.88.99.1
  endpoint any
  local 192.168.1.1
  ttl 255

6rd

Soneran 6rd scripti, lähde: https://klaani.sonera.fi/t5/Kiinteat-nettiyhteydet-ja/Soneran-IPv6-6rd-amp-sen-toteutus-Ubuntussa/m-p/104869/highlight/false#M3425

Asenna pakettihallinnasta

 aptitude install ipv6calc 

Tallenna alla oleva scripti soneraipv6.sh tiedostoksi

Käynnistä tunneli (root)

 soneraipv6.sh start

Pysäytä tunneli

 soneraipv6.sh stop
#!/bin/sh
#
# hae ipv4 osoite eth0 kortilta
#
extipv4="$(/sbin/ifconfig eth0 | grep 'inet addr:' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}')"

# laske 6rd ipv6 osoite ipv4 osoittesta
#
extipv6="$(ipv6calc -I ipv4 $extipv4 --action 6rd_local_prefix --6rd_prefix 2001:2003::/32 --6rd_relay_prefix 80.221.111.254/0 -O ipv6addr | cut -d\/ -f1 | awk '{ print $1 1}')"

case "$1" in
  start)

    echo "Asetan sonera-ipv6 tunnelin julkisesta osoitteesta " $extipv4 " kayttamaan " $extipv6

    ip tunnel add sonera-ipv6 mode sit remote 80.221.111.254 local $extipv4 ttl 255
    ip link set sonera-ipv6 up
    ip addr add $extipv6/56 dev sonera-ipv6
    ip route add ::/0 dev sonera-ipv6

    exit 1
    ;;
  stop)
    echo "Poistan sonera-ipv6 tunnelin.."

    ip -6 route del default
    ip link set sonera-ipv6 down
    ip tunnel del sonera-ipv6

    exit 1
    ;;
  *)
    echo "Aja $0 parametrilla start tai stop"

    exit 1
    ;;
esac

https://sintonen.fi/debian-6rd/

ifconfig

 ifconfig

komennolla näet nykyiset interfacet sekä verkkokonfiguraation

Mainos / Advertisement: