Mainos / Advertisement:

Bashrc

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

{{#allow-groups:user}}

Other languages:
English • ‎suomi

Muokkaamalla /etc/bash.bashrc tiedostoa voi tehdä kaikkea hauskaa bashille

nano /etc/bash.bashrc

nyt siellä alussa on näin

[ -z "$PS1" ] && return
shopt -s checkwinsize
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
   debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

Muokataan siitä tällainen:

[ -z "$PS1" ] && return
 shopt -s checkwinsize
 if [ $(id -u) -eq 0 ];
 then
 PS1="\\[$(tput setf 5)\\]\\[email protected]\\H:\\w #\\[$(tput sgr0)\\]"
 else
 PS1="[\\[email protected]\\h:w] $"
 fi

Jos haluat sallia kaikille käyttäjille, muokkaa

 /home/%USERNAME%/.bashrc

ja poista risuaita

 force_color_prompt=yes


Kun tab (auto completion) ei toimi "interactiivisissa shelleissa" (esim. ssh)

Otetaan kommenttimerkit pois seuraavista riveistä.

# enable bash completion in interactive shells
#if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
#    . /etc/bash_completion
#fi

Näin

# enable bash completion in interactive shells
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
    . /etc/bash_completion
fi

Suljetaan yhteys ja käynnistetään uudelleen, auto completion pitäisi toimia.

Mainos / Advertisement: