Mainos / Advertisement:

Automysqlbackup

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.

Other languages:
suomi

Automysqlbackup on yksinkertainen bash ohjelma Mysql tietokantojen varmuuskopiointiin Linuxille.

Automysqlbackup mahdollistaa varmuuskopioinnin päivittäin, viikottain ja kuukausittain yhdestä tai useammasta MySQL palvelimesta.

Lisäominaisuuksena:

 • Sähköposti ilmoitukset
 • Varmuuskopioinnin pakkaus ja salaus
 • Muokattava varmuuskopioinnin vuoro
 • Kasvava tietokannan varmuuskopiot

Asennus

1. Lataa asennuspaketti

 wget https://netcologne.dl.sourceforge.net/project/automysqlbackup/AutoMySQLBackup/AutoMySQLBackup%20VER%203.0/automysqlbackup-v3.0_rc6.tar.gz

2. Pura asennuspaketti

 tar zxvf automysqlbackup-*.tar.gz

3. Kopioi automysqlbackup tiedosto /usr/local/bin/ hakemistoon.

 sudo cp automysqlbackup /usr/local/bin/

4. Luo hakemisto /etc/automysqlbackup

 sudo mkdir /etc/automysqlbackup 

5. Kopioi autmysqlbackup.conf /etc/automysqlbackup hakemistoon

 sudo cp automysqlbackup.conf /etc/automysqlbackup/automysqlbackup.conf

6. Siirry hakemistoon /etc/automysqlbackup

 cd /etc/automysqlbackup

7. Kopioi automysqlbackup.conf servername.conf (palvelimesi nimeksi)

cp automysqlbackup.conf servername.conf

Konfigurointi

Avaa konfigurointi tiedosto tekstieditorilla:

 nano /etc/automysqlbackup/servername.conf

Määritä käyttäjälle tiedostoon mysql tietokantasi käyttäjätunnus ja salasana

 # Username to access the MySQL server e.g. dbuser
 CONFIG_mysql_dump_username='db_user'
 # Password to access the MySQL server e.g. password
 CONFIG_mysql_dump_password='sekkritpassword'

Konfiguroi palvelimellesi IP-osoite / verkko-osoite, localhost jos on samassa koneessa kuin mysql palvelin.

# Host name (or IP address) of MySQL server e.g localhost
CONFIG_mysql_dump_host='localhost'

Määritä varmuuskopiointi hakemisto, jonne tallennetaan kaikki varmuuskopiot.

# Backup directory location e.g /backups
CONFIG_backup_dir='/home/mysqlbackups'

Valitse mitä varmuuskopioidaan tietokannasta. Jättämällä CONFIG_db_names=() tyhjäksi varmuuskopioidaan oletuksena kaikki tiedot.

 # List of databases for Daily/Weekly Backup e.g. ( 'DB1' 'DB2' 'DB3' ... )
 # set to (), i.e. empty, if you want to backup all databases
 CONFIG_db_names=()
 # List of databases for Monthly Backups.
 # set to (), i.e. empty, if you want to backup all databases
 CONFIG_db_month_names=()
 # List of DBNAMES to EXLUCDE if DBNAMES is empty, i.e. ().
 CONFIG_db_exclude=('information_schema' 'test_db' 'demo_db' )

Varmuuskopiointi lokit:

# What would you like to be mailed to you?
# - log  : send only log file
# - files : send log file and sql files as attachments (see docs)
# - stdout : will simply output the log to the screen if run manually.
# - quiet : Only send logs if an error occurs to the MAILADDR.
CONFIG_mailcontent='log'
# Email Address to send mail to? (
 [email protected])CONFIG_mail_address='
 [email protected]'

Varmuuskopiointi

Aja ensimmäinen varmuuskopio ajamalla seuraava komento:

 automysqlbackup /etc/automysqlbackup/servername.conf

Tämä luo automaattisesti varmuuskopiontihakemistoon hakemistoja. daily hakemiston alla on äskettäien ajettu varmuuskopio.

# ls /home/mysqlbackups/
daily/ 
fullschema/ 
latest/ 
monthly/ 
status/ 
tmp/ 
weekly/

README tiedostossa on esimerkiksi yksinkertainen backupscripti:

  #!/bin/sh
 
 /usr/local/bin/automysqlbackup /etc/automysqlbackup/myserver.conf
 
 chown root.root /var/backup/db* -R
 find /var/backup/db* -type f -exec chmod 400 {} \;
 find /var/backup/db* -type d -exec chmod 700 {} \;
 
 #Copy To Above Here 

Ajasta varmuuskopio joka päivä kello 0.00 laittamalla rivi crontabiin:


 nano /etc/crontab

Lisää tiedostoon rivi, tiedosto jossa äskeinen backupscripti on kirjoitettu:

 0 0 * * * root automysql.sh

Lähteet

http://sourceforge.net/projects/automysqlbackup/

http://www.linux.com/learn/tutorials/659107-how-to-do-painless-mysql-server-backups-with-automysqlbackup

Mainos / Advertisement: