Mainos / Advertisement:

Samba

From Taisto
Revision as of 07:15, 11 August 2015 by Frans (talk | contribs) (Tämä versio merkittiin käännettäväksi)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎suomi

Samba tunnetaan tiedostopalvelimena, mutta sitä voi käyttää myös Linuxin liittämistä toimialueelle ja Samballa voidaan luoda toimialue, niin kuin Windowssissa Active Directory Domain Services.

Asennus

Samba löytyy Debianissa DVD1.

Asennetaan Samba pakettihallinnasta:

 aptitude install samba

TAI

 apt-get install samba

Samban konfigurointi tiedosto löytyy polusta:

 /etc/samba/smb.conf

Verkkojako Sambaan

Avataan samban konfigurointitiedosto

 nano /etc/samba/smb.conf

Julkinen jako (Anonyymi kirjautuminen):

Tiedoston loppuun:

 [jaon_nimi] 
 comment = Kommentti 
 writable = yes   (mikäli haluaa, että kansioon voi tallentaa jotain) 
           jos haluat kaikille antaa oikeuden tallentaa, niin muista, että kansion oikeudet tulee antaa (chmod 0777) 
 path = /polku 
 public = yes

Suojattu jako:

 security = user

Tämä vaatii että kirjautumiseen tarvitaan Unix käyttäjä. Ota risuaita (#) pois rivin alusta:

 security = user

Ja tämä tiedoston loppuun:

 [jaon_nimi]
 path = /polku
 browseable = yes
 writeable = yes
 valid users = kayttaja
 admin users = adminkayttaja

Tallenna tiedosto ja sulje se.

Luo Unix tunnuksellesi Samba tunnus. (Pitää olla sama tunnus ja salasanan on suositeltavaa olla sama)

 smbpasswd -a käyttäjänimi

Määritä omistusoikeus kyseiselle kansiolle

 chown -hR käyttäjänimi /polku 

Käynnistä lopuksi samba uudelleen

 service samba restart 
 /etc/init.d/samba restart

Testaa Samban konfiguroinnit:

 testparm

Käyttöoikeudet verkkojakoon

Määritä Sambaan kenellä on oikeus lukea, kirjoittaa ja muokata verkkojaossa olevia tiedostoja. Muista myös määrittää tiedostojärjestelmälle sopivat käyttöoikeudet.

Asetus Parametrit Toiminto Oletus
admin users (käyttäjänimet) Root käyttäjät Ei ole määritelty
valid users (käyttäjänimet) käyttäjät jotka voi yhdistää jakoon Ei ole määritelty
invalid users (käyttäjänimet) käyttäjät joilta evätään oikeus jakoon Ei ole määritelty
read list (käyttäjänimet) käyttäjät jotka voivat vain lukea kirjoitettavaa jakoa Ei ole määritelty
write list (käyttäjänimet) käyttäjät jotka voivat kirjoittaa jakoon johon ei normaalisti voi Ei ole määritelty
max connections lukumäärä suurin määrä sallittuja yhteyksiä jakoon 0
guest only (only guest) yes/no jos kyllä, niin vain guest pääsee jakoon no
guest account käyttäjänimi määritellään kuka on guest nobody


Esimerkki: käyttäjälle sara, matti ja jussi oikeudet verkkojakoon. Järjestelmävalvojan oikeus kuuluu antille.

[jako]
   path = /home/jako
   comment = Verkkojako
   writable = yes
   valid users = sara antti jussi
   admin users = antti


Esimerkki: vain lukuoikeus, mutta matille ja saralle kirjoitusoikeus.

[sales]
   path = /home/jako
   comment = Verkkokansio
   read only = yes
   write list = matti sara

Esimerkki: vierailijoille

[jako]
    path = /home/jako
    comment = Verkkokansio
    writable = yes
    guest ok = yes
    guest account = ftp
    guest only = yes

Samballa toimialueelle

Erillinen opas meiltä: Samban AD liitoksesta

Lähteet

https://raymii.org/s/tutorials/SAMBA_Share_with_Active_Directory_Login_on_Ubuntu_12.04.html

Mainos / Advertisement: