Open main menu

Powerdns on avoimen lähdekoodilla varustettu DNS palvelinohjelmisto. Sitä on todella helppo käyttää ja asentaa. Käytämme itsekin tätä nimipalvelinohjelmistoa palveluissamme.

Contents

Asentaminen

Asenna PowerDNS ja MariaDB-tietokantapalvelin

Ubuntu 16.04 LTS

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://mirror.netinch.com/pub/mariadb/repo/10.2/ubuntu xenial main'
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] https://repo.powerdns.com/ubuntu xenial-auth-41 main'
wget https://repo.powerdns.com/FD380FBB-pub.asc
sudo apt-key add FD380FBB-pub.asc
sudo apt update && sudo apt install pdns-server pdns-backend-mysql

Ubuntu 18.04 LTS

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://mirror.netinch.com/pub/mariadb/repo/10.3/ubuntu bionic main'
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] http://repo.powerdns.com/ubuntu bionic-auth-41 main'
wget https://repo.powerdns.com/FD380FBB-pub.asc
sudo apt-key add FD380FBB-pub.asc
sudo apt update && sudo apt install pdns-server pdns-backend-mysql

Luo tietokantapalvelimelle käyttäjätili ja tietokanta powerdns:sää varten

mysql -u root -p
CREATE USER 'pdns'@'localhost' IDENTIFIED BY 'salasana';
CREATE DATABASE pdns;
GRANT ALL PRIVILEGES ON pdns.* TO 'pdns'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Luo PowerDNS-palvelimelle tietokanta ohjeen mukaisesti: https://doc.powerdns.com/md/authoritative/backend-generic-mysql/#Default Schema

Konfiguroi PowerDNS:n tietokantayhteys

launch+=gmysql

# gmysql parameters
gmysql-host=127.0.0.1
gmysql-port=3306
gmysql-dbname=pdns
gmysql-user=pdns
gmysql-password=salasana
gmysql-dnssec=yes
# gmysql-socket=

Luo palvelimelle tietokantaan taulut ohjeen mukaisesti: https://doc.powerdns.com/md/authoritative/backend-generic-mysql/#Default Schema

Käynnistä palvelu uudelleen

sudo service pdns restart

Asenna ja konfiguroi Poweradmin

Asennetaan webpalvelimeksi Apache2 ja PHP5

 aptitude install apache2 php5 php5-curl php5-dev php5-gd php-pear php5-imap php5-mcrypt php5-mysql php5-xmlrpc gettext

Asenna lisäksi kaksi PEAR pakettia

 pear install DB
 pear install pear/MDB2#mysql

Lataa PowerDNS

 http://sourceforge.net/projects/poweradmin/

Esimerkiksi:

 cd /tmp
 wget http://heanet.dl.sourceforge.net/project/poweradmin/poweradmin-2.1.7.tgz

Pura tiedosto

 tar -xvzf poweradmin-*.tgz

Siirrä se /var/www/poweradmin hakemistoon tai muuhun webhakemistoon. Vaihdetaan samalla nimeä...

 mv /tmp/poweradmin-2.1.7 /var/www/poweradmin

Luodaan config.inc.php tiedosto

 touch /var/www/poweradmin/inc/config.inc.php

Määritetään poweradmin hakemistoon omistusoikeudet

 chown www-data:www-data -R /var/www/poweradmin

Tarkista Apachen konfiguraatiosta että juurihakemisto on /var/www.

 nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf 

TAI

 nano /etc/apache2/sites-available/default

Tiedostossa pitäisi olla:

 DocumentRoot /var/www/

Käynnistä muutoksen jälkeen Apache2 uudelleen

 service apache2 restart

Web UI

Siirry selaimessa IP-osoitteesi/poweradmin

1. Aloita asennus siirtymällä Poweradminissa install/ linkistä.

 

2. Määritä kieli, englanti

 

3. Lue ohjeet

 

4. Määritä tietokantasi käyttäjänimi, tietokannan käyttäjänimen salasana, tietokantapalvelimen tyyppi, tietokantapalvelimen isäntänimi, tietokantapalvelimen portti jota tietokanta kuuntelee, tietokannan nimi, ja Poweradminin järjestelmävalvojan salasana.

 

5. Luo uusi poweradmin käyttäjä.

 

6. Aloita asennus

 

Asennuksen lopuksi poista installer hakemisto.

 rm -R /var/www/poweradmin/installer

Kirjaudu sisälle.

PowerDNS Master-Slave

Asennetaan molempiin palvelimiin PowerDNS ja MariaDB-palvelin.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://mirror.netinch.com/pub/mariadb/repo/10.2/ubuntu xenial main'
sudo apt update
sudo apt install mariadb-server
sudo add-apt-repository 'deb [arch=amd64] https://repo.powerdns.com/ubuntu xenial-auth-40 main'
wget https://repo.powerdns.com/FD380FBB-pub.asc
sudo apt-key add FD380FBB-pub.asc
sudo apt update && sudo apt install pdns-server pdns-backend-mysql

Luo tietokantapalvelimelle käyttäjätili ja tietokanta powerdns:sää varten

mysql -u root -p
CREATE USER 'pdns'@'localhost' IDENTIFIED BY 'salasana';
CREATE DATABASE pdns;
GRANT ALL PRIVILEGES ON pdns.* TO 'pdns'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

Luo PowerDNS-palvelimelle tietokanta ohjeen mukaisesti: https://doc.powerdns.com/md/authoritative/backend-generic-mysql/#Default Schema

Konfiguroi PowerDNS:n tietokantayhteys

sudo nano /etc/powerdns/pdns.d/pdns.local.gmysql.conf
launch+=gmysql

# gmysql parameters
gmysql-host=127.0.0.1
gmysql-port=3306
gmysql-dbname=pdns
gmysql-user=pdns
gmysql-password=XXXXXXX
gmysql-dnssec=yes
# gmysql-socket=

Master -palvelin konfiguraatio

Konfiguroit PowerDNS -Master palvelin

sudo nano /etc/powerdns/pdns.d/pdns.local.conf

Vaihda allow-axfr-ips ja also-notify kohtaan Slave palvelinten IP-osoitteet. Tähän IP-osoitteeseen lähetetään myös päivitysilmoitus, että slave tietää päivittää uudet tiedot masterilta.

allow-axfr-ips=192.168.22.1
also-notify=192.168.22.1
disable-axfr=no
master=yes
slave=no
version-string=

Slave -palvelin konfiguraatio

Konfiguroi PowerDNS -Slave palvelin

 sudo nano /etc/powerdns/pdns.d/pdns.local.conf
allow-recursion=0.0.0.0/0
daemon=yes
disable-axfr=yes
guardian=yes
local-address=0.0.0.0
local-port=53
log-dns-details=on
master=no
slave=yes
slave-cycle-interval=60
version-string=

Käynnistä PowerDNS uudelleen

Luodaan slave-zonet

Luodaan Slave-palvelimelle zonet seuraavalla komennolla. 192.168.1.10 on master-palvelimen IP-osoite.

 sudo pdnsutil create-slave-zone taisto.org 192.168.1.10

Lisäjuttuja

DNSSEC käyttöön verkkotunnukselle

DNSSEC käyttöönotto on todella helppoa ja onnistuu yhdellä komennolla.

 sudo pdnsutil secure-zone example.org
 sudo pdnsutil increase-serial example.org

Tämän lisäksi sinun tulee ilmoittaa tämä välittäjälle että määrittää DNSSECin asetukset heidän järjestelmään. Viestintäviraston järjestelmä osaa hakea suoraan DS tietueet. Testaa DNSSEC toimivuus: https://dnssec-debugger.verisignlabs.com/ tai https://dnscheck.ripe.net/

Näet DNSSEC DS tietueet seuraavalla komennolla. S

 sudo pdnsutil show-zone example.org

Otat sieltä (SHA256 digest) riviltä pitkän litannian. Esimerkki tulostuksesta

DS = example.org. IN DS <serial> 8 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ; ( SHA256) digest)

Poista DNSSEC käytöstä. Poistathan myös verkkotunnuksen juuresta DNSSEC käytöstä!

 sudo pdnsutil disable-dnssec example.org

Konfiguroi .fi domainille

Kaikki rekisteröijät kuten Viestintävirasto ei tue uusimpia algoritmeja. Siksi voi suositella käyttämään algoritmia 8 eli RSHA256.

Konfiguroidaan PowerDNS:sään:

default-ksk-algorithms=rsasha256
default-ksk-size=2048
default-zsk-algorithms=rsasha256
default-zsk-size=1024

Ja sitten ajetaan

 sudo pdnsutil secure-zone domain.fi

Sitten välittäjän tulee päivittää tiedot nimipalvelimelle.

Testaa DNSSEC toimivuus

Tämä voidaan testata vaikka dig komennolla

 dig example.org +dnssec +multi

Tai käyttää testaussivuja

https://dnssec-debugger.verisignlabs.com/

GeoDNS

GeoDNS:n avulla voidaan vastata eri tietueita riippuen lähde-osoitteesta. Tämä on hyödyllistä erityisesti jos verkkosivulla on käyttäjiä eri puolilla maapalloa ja sivusto on useilla sijainneissakin saatavilla eri IP:llä. GeoDNS osaa näin vastata pyyntöihin sijaintikohtaisesti.

Asenna PowerDNS palvelimelle

 sudo apt install pdns-backend-geoip libgeoip-dev libyaml-cpp-dev

Luo tiedosto /etc/powerdns/pdns.d/pdns.local.geoip.conf

launch+=geoip
geoip-database-files=/usr/share/GeoIP/GeoIP.dat,/usr/share/GeoIP/GeoIPv6.dat
geoip-zones-file=/etc/powerdns/geo.yml
#geoip-dnssec-keydir=

Luo tiedosto sitten /etc/powerdns/geo.yml ja liitä alla oleva konffi tiedostoon. Kirjaa tänne verkkotunnuksen tietueet. Ole tarkkana ettet muuta ollenkaan synktaksia ja välilyöntejä. YAML on todella tarkka näistä joten älä muuta tätä.

domains:
- domain: geo.example.org
 ttl: 60
 records:
  geo.example.org:
    - soa: ns.example.org. geoman.example.org. 1 7200 3600 86400 60
    - ns: ns.example.org.
  deu.geo.example.org:
    - a: 192.0.0.2
    - txt: Guten Tag
  esp.geo.example.org:
    - a: 192.0.0.10
    - txt: Muy buenos dias
    - loc: 40 8 43.041 N 3 21 42.539 W 714m 10m 100m 10m
  "*.geo.example.org":
    - a: 127.0.0.53
    - txt: I don't know exactly where you are
 services:
   www.geo.example.org: '%co.geo.example.org'

Käynnistä PowerDNS uudelleen

 sudo service pdns restart

Testaa GeoDNS:sää eri sijainneista dig komennolla

 dig www.geo.example.org @ns.example.org

Debug

Tarkista kaikki zonet

 sudo pdnsutil check-all-zones