Mainos / Advertisement:

Nagios-plugin

From Taisto
Jump to navigation Jump to search

Tämä sivu on listaus erilaisista Nagios Plugineista joita voi asentaa Nagiokseen tai icingaan. Lisäessä Nagiokseen tai Icingaan plugini muista konfiguroida se sinne. Katso enemmän Nagioksen ja Icinga2 ohjeista.

check_memory

check_memory plugin ei ole oletuksena nagios-plugineissa mutta tällä kätevällä pluginilla tarkistetaan muistin tilaa.

 apt-get install libnagios-plugin-perl

Lataa ja konfiguroidaan plugin


 cd /usr/lib/nagios/plugins/
 wget https://raw.githubusercontent.com/dermoth/misc-code/master/nagios/plugins/check_memory
 chmod 775 check_memory

Jos haluat nähdä used memory eli käytössä olevan muistin lisää tämä check_memory tiedostoon vastaavan "free":n alle:

$np->add_perfdata(
 label => "used",
 value => $used,
 uom => 'b',
 threshold => $np->threshold,
);

Korjaa Ubuntu 16.04 bugi muuttamalla riviltä 106 alkaen:

warn("Output from $FREECMD:\n") if ($verbose > 1);
my ($used, $free, $available_col);
while (<RESULT>) {
 warn(" $_") if ($verbose > 1);
 if (m/available$/) {
  $available_col = 1;
  next;
 }
 if (defined($available_col)) {
  if (m#(\d+)(?:\s+\d+){3}\s+(\d+)$#) {
   ($used, $free) = ($1, $2);
   last
  }
 }
 else {
  if (m#^\-/\+\ buffers/cache:\s*(\d+)\s+(\d+)#) {
   ($used, $free) = ($1, $2);
   last
  }
 }
}

Tämän jälkeen lisää Icingaan /etc/icinga2/conf.d/commands.conf tiedostoon

object CheckCommand "check_memory" {
    import "plugin-check-command"
    command = [ PluginDir + "/check_memory" ] //constants.conf -> const PluginDir
    arguments = {
        "-w" = "$memory_warn$"
        "-c" = "$memory_crit$"
        "-u" = "$memory_unit$"
    }
}

Käynnistä icinga2 uudelleen

check_diskstat

Pluginilla tulostetaan tiedot levyn käytöstä

Esimerkki Output:

 summary: 0 io/s, read 0 sectors (0kB/s)​, write 1256 sectors (6kB/s)​, queue size 0 in 90 seconds

Lataa plugini ja siirrä Nagios plugin hakemistoon

wget https://raw.github.com/mclarkson/check_diskstat/master/check_diskstat.sh
chmod +x check_diskstat.sh
mv check_diskstat.sh /usr/lib/nagios/plugins/check_diskstat

Korjaa check_diskstat pluginista performance data jotta icinga2 osaa lukea oikein


Riviltä: 331/340

echo "${OUTPUT}summary: $TPS io/s, read $SECTORS_READ sectors (${KBYTES_READ_PER_SEC}kB/s), write $SECTORS_WRITE sectors (${KBYTES_WRITTEN_PER_SEC}kB/s), queue size $AQUSZ in $TIME seconds | tps=${TPS};;; read=${BYTES_READ_PER_SEC};$write=${BYTES_WRITTEN_PER_SEC};;; avgrq-sz=${ARQSZ};;; avgqu-sz=${AQUSZ};$WARN_QSZ;$CRIT_QSZ; await=${AWAIT}ms;;;"

Testaa ./check_diskstat -d sda -W 10 -C 20

Lisää Icingaan

object CheckCommand "check_diskstat" {
    import "plugin-check-command"
    command = [ PluginDir + "/check_diskstat" ] //constants.conf -> const PluginDir
    arguments = {
        "-d" = "$diskstat_name$"
        "-W" = "$diskstat_warn$"
        "-C" = "$diskstat_crit$"

    }
}

ja muuttujat hosteihin

  vars.diskstat_name = "sda"
  vars.diskstat_warn = "10"
  vars.diskstat_crit = "20"


check_openvpn

OpenVPN palvelimella tulee olla management portti auki. Lisää tämä alla oleva sinun VPN palvelin konfiguraatioon

 management 127.0.0.1 5000


Lataa täältä: https://exchange.nagios.org/directory/Plugins/Security/VPN-Software/check_openvpn_pl/details

Asennus

 aptitude install libnet-telnet-perl

Kopioi check_openvpn.pl /usr/lib/nagios/plugins/check_openvpn ja anna nagios/icinga käyttäjälle suoritusoikeudet.

Muuta check_openvpn tiedostosta

 use lib "/usr/nagios/libexec"; -> use lib "/usr/lib/nagios/plugins" ;

Lisää Icingaan commands.conf tiedostoon

object CheckCommand "check_openvpn" {
    import "plugin-check-command"
    command = [ PluginDir + "/check_openvpn" ] //constants.conf -> const PluginDir
    arguments = {
        "-H" = "$openvpn_hostname$" //OpenVPN Server IP or Hostname
        "-p" = "$openvpn_port$" //OpenVPN Management Port
        "-P" = "$openvpn_password$" //Password for the management interface of the openvpn server.
        "-t" = "$openvpn_timeout$" //Timeout for the connection attempt. Optional, default 10 seconds.
        "-i" = "$openvpn_ip$" //Prints the IP address of the remote client instead of the common name.
        "-n" = "$openvpn_numeric$" //Prints the number of clients connected to the openvpn server.
        "-C" = "$openvpn_commonname$" //The common name, as it is specified in the client certificate, who is wanted to check.
        "-r" = "$openvpn_remoteip$" //The client remote ip address who is wanted to check.
        "-c" = "$openvpn_crit$" //Exits with CRITICAL status if the client specified by the common name or the remote ip address is not connected
        "-w" = "$openvpn_warn$" //Exits with WARNING status if the client specified by the common name or the remote ip address is not connected


    }
}

Käynnistä icinga2 uudelleen

Proxmox pluginit

Asenna dependerit

 aptitude install it libjson-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libswitch-perl libdata-dump-perl libtest-trap-perl

Asenna CPANin avulla Proxmox-perl plugin

 cpan install Net::Proxmox::VE

Lataa ja asenna plugin

cd /tmp/
wget -O pve-monitor.tar.gz https://github.com/dpiquet/pve-monitor/archive/Stable-1.07.tar.gz
tar zxvf pve-monitor.tar.gz
cp pve-monitor.pl /usr/lib/nagios/plugins/
Mainos / Advertisement: