Mainos / Advertisement:

Igmpproxy

From Taisto
Revision as of 18:18, 16 May 2015 by Minh (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Igmproxy on paketti linuxille, jolla voidaan toteuttaa multicasti liikenne, kuten IPTV.

Tämä ohje on testattu Sonera Viihde IPTV:n kanssa. Testattu Debian 7.8:lla. Tämä vaatii vähintään kaksi verkkokorttia / trunk portin.

Konfiguroi verkko:

 nano /etc/network/interfaces

Esimerkki:

 auto eth0
 iface eth0 inet dhcp

 auto eth0.252 
 iface eth0.252 inet dhcp
 auto eth1
 iface eth1 inet static 192.168.1.1

Lataa konfigurointi tiedostot ja pura tar tiedosto

 wget http://downloads.sourceforge.net/project/igmpproxy/igmpproxy/0.1/igmpproxy-0.1.tar.gz
 tar -zxf igmpproxy-0.1.tar.gz

siirry igmpproxy hakemistoon

 cd igmpproxy/

Asenna seuraavalla komennolla

 ./configure && make && make install

Kopioi igmpproxy.conf tiedosto

 cp /usr/local/etc/igmpproxy.conf /etc/igmpproxy.conf

Avaa konfigurointi tiedosto:

 nano /etc/igmpproxy.conf

Esimerkki tiedosto

##------------------------------------------------------
## Enable Quickleave mode (Sends Leave instantly)
##------------------------------------------------------
quickleave


##------------------------------------------------------
## Configuration for eth0 (Upstream Interface)
##------------------------------------------------------
phyint eth0.252 upstream ratelimit 0 threshold 1
    altnet 62.71.245.0/24 

##------------------------------------------------------
## Configuration for eth1 (Downstream Interface)
##------------------------------------------------------
phyint eth1 downstream ratelimit 0 threshold 1 


##------------------------------------------------------
## Configuration for eth2 (Disabled Interface)
##------------------------------------------------------
phyint eth0 disabled

Konfiguroi palomuuri:

 iptables -t nat -A POSTROUTING -o vlan0.252 -j MASQUERADE
 iptables -A FORWARD -s 239.16.116.0/24 -i vlan0.252 -j ACCEPT
 iptables -A FORWARD -s 239.16.117.0/24 -i vlan0.252 -j ACCEPT

Igmpproxy jokaisessa käynnistyksessä päälle:

 nano /etc/crontab

Lisää crontabiin:

 @reboot     root  igmpproxy /etc/igmpproxy.conf > /dev/null


Käynnistä igmpproxy:

 igmpproxy -dv /etc/igmpproxy.conf
Mainos / Advertisement: