Mainos / Advertisement:

Difference between revisions of "Home Assistant"

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
Line 34: Line 34:
 
sudo su -s /bin/bash homeassistant
 
sudo su -s /bin/bash homeassistant
 
mkdir /opt/homeassistant
 
mkdir /opt/homeassistant
 +
cd /opt/homeassistant
 
python3 -m venv /opt/homeassistant
 
python3 -m venv /opt/homeassistant
 
source bin/activate
 
source bin/activate
Line 49: Line 50:
 
<pre>
 
<pre>
 
sudo su -s /bin/bash homeassistant
 
sudo su -s /bin/bash homeassistant
cd /srv/homeassistant
+
cd /opt/homeassistant
python3 -m venv /srv/homeassistant
+
python3 -m venv /opt/homeassistant
 
source bin/activate
 
source bin/activate
 
pip3 install --upgrade homeassistant
 
pip3 install --upgrade homeassistant

Revision as of 15:16, 18 September 2018

Home Assistant on kotiautomaatio alusta joka on avointa lähdekoodia. Sitä voidaan ajaa Debianinilla virtuaalisesti ja helposti Raspberry Pi:llä.

Hyvät dokumentaatiot löytyvät täältä: https://www.home-assistant.io/

Tässä omasssa asennuksessa, toteutin virtuaalikoneella. Käyttöjärjestelmä piti olla Ubuntu 17.10 tai Debian 9 vähintään.

Asennus

Haas.io asennus

Lisää gpg avain

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Lisää Source.listiin Docker

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable edge"

Asenna Docker ja muut tarvittavat komponentit

sudo apt install docker-ce jq avahi-daemon

Lataa curlilla ja asenna scriptin avulla haas.io dockerille

 curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install | sudo bash -s

Home Assistant asennus Ubuntulle

https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-fresh-on-ubuntu-16-04-server/32722/10

sudo apt install python3-dev python3-pip python3-venv
sudo pip3 install --upgrade virtualenv
sudo su -s /bin/bash homeassistant
mkdir /opt/homeassistant
cd /opt/homeassistant
python3 -m venv /opt/homeassistant
source bin/activate
pip3 install homeassistant

Hasbianin ja manuaalisen asennuksen päivittäminen

Päivittäminen onnistuu helposti sudo-oikeudella seuraavanlaisesti

 sudo hassbian-config upgrade homeassistant

Jos käytössäsi on manuaaliasennus, tee päivitys seuraavalla tavalla

sudo su -s /bin/bash homeassistant
cd /opt/homeassistant
python3 -m venv /opt/homeassistant
source bin/activate
pip3 install --upgrade homeassistant
exit

Käynnistä Home Assistant uudelleen

Konfigurointi

APC UPS

Home Assistant tukee APC:n UPS-laitteita, mutta sitä varten tulee asentaa palvelimelle komponentteja.

sudo apt install apcupsd

Tämän jälkeen kommentoi DEVICE rivi ja sen interface /etc/apcupsd/apcupsd.conf tiedostosta

UPSTYPE usb
#DEVICE /dev/ttyS0

Käynnistä palvelu uudelleen

sudo service apcupsd restart

Konfiguroi tämän jälkeen Home Assistant

 - platform: apcupsd
  resources:
   - bcharge
   - linev
   - loadpct
   - nominv
   - nompower
   - numxfers
   - outputv
   - status
   - timeleft
   - tonbatt

Unifi Video Camera

Home Assistant tukee Unifi Video kameroita, käyttäen NVR:n rajapintaa. Tässä on semmoinen pieni ongelma, sillä Unifi NVR-käyttää salaamattomana rajapintaa oletuksena, kun se on määritetty näin pluginissa. Muutin pluginista kaksi riviä pakottaen sen HTTPS:lle. Tietysti tässä tapauksessa sinulla tulee olla voimassaoleva SSL-sertifikaatti asennettua NVR:ään.

Avaa nvr.py tiedosto. Tämä voi sijaita eri paikassa riippuen miten olet Home Assistantin asentanut.

/srv/homeassistant/lib/python3.6/site-packages/uvcclient/nvr.py 

Muuta tiedostosta kahdesta paikkaa arvot httplib.HTTPConnection -> httplib.HTTPSConnection ja tallenna tiedosto.

Konfiguroi sitten configuration.yaml tiedostoon:

camera:
 - platform: uvc
  nvr: HOSTNAME
  port: 7443
  password: CAMERA_PASSWORD
  key: !secret API_KEY

MQTT - Mosquitto

Asennetaan Mosquitto

sudo apt-add-repository ppa:mosquitto-dev/mosquitto-ppa
sudo apt update
sudo apt install mosquitto

Konfiguroidaan Mosquitto konfiguraatio tiedostoon omia konfiguraatioita varten local.conf tiedosto.

sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/local.conf

Lisätään tiedostoon seuraavanlainen konfiguraatio

port 1883
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/passwd

Luo käyttäjätunnus Mosquittoa varten

sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd mqtt

Mikäli haluat lisätä useampia käyttäjätunnuksia, poista -c parametri. Käynnistä aina palvelu uudelleen

Konfiguroidaan home-assistant konfiguraatio tiedostoon. Tunnukset ja salasanat tallennetaan secret.yaml tiedostoon samaan hakemistoon muuttujien taakse.

mqtt:
 broker: 127.0.0.1
 port: 1883
 client_id: home-assistant-1
 keepalive: 60
 username: !secret mqtt_username
 password: !secret mqtt_password
 protocol: 3.1

Käynnistä Mosquitto uudelleen. Jostain syystä restart-attribuutti ei toimi.

sudo service mosquitto stop
sudo service mosquitto start

Xiaomi BLE Temperature and Humidity sensor

Mikäli käytössä Debian/Ubuntu niin asenna seuraavat kirjasto pakettihallinnasta

 sudo apt install libglib2.0-dev

Tämän jälkeen voit asentaa virtualenviromentissa pipi:llä

 pip3 install bluepy btlewrap
Mainos / Advertisement: