Mainos / Advertisement:

Fstab

From Taisto
Revision as of 11:59, 21 January 2015 by Minh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎suomi

Linuxin yhdistäminen Windowsin jakoon

CIFS asennus:

sudo apt-get install cifs-utils

vanhat järjestelmät:

 sudo apt-get install smbfs


Mountataan verkkojako

1. Luo Windowsin jako

2. Luodaan mounttaus kansio

  mkdir -p /mnt/jaonnimi

3. Yhdistetään Windowsin jakoon

 mount -t cifs //ip-osoite/jaon_nimi -o username=käyttäjätunnus,password=salasana /mnt/jaonnimi

4. Siirrytään jakoon

 cd /mnt/jaon_nimi; ls -l

Mountataan verkkojako automaattisesti fstab avulla jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Avataan tiedosto:

 nano /etc/fstab

Tiedoston loppuun:

  //ip-osoite/jaon_nimi  /mnt/jaonnimi cifs  username=käyttäjätunnus,password=salasana  0  0

Esimerkiksi:

 //10.10.10.10/jako  /mnt/jako cifs  username=Admin,password=Qwerty1  0  0

Mounttaa kaikki fstab avulla:

 mount -a
Mainos / Advertisement: