Mainos / Advertisement:

Difference between revisions of "Fstab"

From Taisto
Jump to navigation Jump to search
(Tämä versio merkittiin käännettäväksi)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 
<translate>
 
<translate>
 +
 +
Fstab on tiedosto jonka perusteella käynnistyksen yhteydessä liitetään tiedostojärjestelmien asennuspuuhun.
 +
 +
== Kiintolevyn mounttaus fstabin avulla ==
 +
 +
Avaa fstab
 +
 +
  nano /etc/fstab
 +
 +
Oletuksena fstabissa on kirjoitettu ainakin root hakemisto.
 +
 +
<pre>
 +
# /etc/fstab: static file system information.
 +
#
 +
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
 +
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
 +
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
 +
#
 +
# <file system> <mount point>  <type>  <options>      <dump>  <pass>
 +
# / was on /dev/sda1 during installation
 +
UUID=a47be042-f674-4dd9-822b-00021055eXXX /              ext4    errors=remount-ro 0      1
 +
# swap was on /dev/sda2 during installation
 +
UUID=5aed2ce1-66c6-490a-bd37-dc0bf152XXX none            swap    sw              0      0
 +
/dev/sr0        /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto    0      0
 +
</pre>
 +
 +
Miten siis näkee kiintolevyt tai osiot sekä mount pointin?
 +
 +
* fdisk -l
 +
* df -h
 +
* lsblk
 +
* blkid
 +
 +
 +
Luo hakemisto mount pointille:
 +
 +
  mkdir /mnt/mnt_folder
 +
 +
Avaa siis fstab tiedosto. Mountataan esimerkissä sdb1 osio. Kirjoita tiedostoon:
 +
 +
  /dev/sdb1 /mnt/mnt_folder  ext4
 +
 +
* /dev/sdb1 on levyosio
 +
* /mnt/mnt_folder on mount point
 +
* ext4 on levyn tiedostojärjestelmä
 +
 +
Tallenna ja sulje. Aja seuraava komento mounttaaksesi kaikki uudelleen, niin näet toimiiko kaikki niin kuin pitäisi.
 +
 +
  mount -a
  
 
== Linuxin yhdistäminen Windowsin jakoon == <!--T:1-->
 
== Linuxin yhdistäminen Windowsin jakoon == <!--T:1-->

Revision as of 23:12, 1 June 2015

Other languages:
English • ‎suomi

Fstab on tiedosto jonka perusteella käynnistyksen yhteydessä liitetään tiedostojärjestelmien asennuspuuhun.

Kiintolevyn mounttaus fstabin avulla

Avaa fstab

 nano /etc/fstab

Oletuksena fstabissa on kirjoitettu ainakin root hakemisto.

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=a47be042-f674-4dd9-822b-00021055eXXX /        ext4  errors=remount-ro 0    1
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=5aed2ce1-66c6-490a-bd37-dc0bf152XXX none      swap  sw       0    0
/dev/sr0    /media/cdrom0  udf,iso9660 user,noauto   0    0

Miten siis näkee kiintolevyt tai osiot sekä mount pointin?

 • fdisk -l
 • df -h
 • lsblk
 • blkid


Luo hakemisto mount pointille:

 mkdir /mnt/mnt_folder

Avaa siis fstab tiedosto. Mountataan esimerkissä sdb1 osio. Kirjoita tiedostoon:

 /dev/sdb1 /mnt/mnt_folder  ext4
 • /dev/sdb1 on levyosio
 • /mnt/mnt_folder on mount point
 • ext4 on levyn tiedostojärjestelmä

Tallenna ja sulje. Aja seuraava komento mounttaaksesi kaikki uudelleen, niin näet toimiiko kaikki niin kuin pitäisi.

 mount -a

Linuxin yhdistäminen Windowsin jakoon

CIFS asennus:

sudo apt-get install cifs-utils

vanhat järjestelmät:

 sudo apt-get install smbfs


Mountataan verkkojako

1. Luo Windowsin jako

2. Luodaan mounttaus kansio

 mkdir -p /mnt/jaonnimi

3. Yhdistetään Windowsin jakoon

 mount -t cifs //ip-osoite/jaon_nimi -o username=käyttäjätunnus,password=salasana /mnt/jaonnimi

4. Siirrytään jakoon

 cd /mnt/jaon_nimi; ls -l

Mountataan verkkojako automaattisesti fstab avulla jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Avataan tiedosto:

 nano /etc/fstab

Tiedoston loppuun:

 //ip-osoite/jaon_nimi /mnt/jaonnimi cifs username=käyttäjätunnus,password=salasana 0 0

Esimerkiksi:

 //10.10.10.10/jako /mnt/jako cifs username=Admin,password=Qwerty1 0 0

Mounttaa kaikki fstab avulla:

 mount -a
Mainos / Advertisement: