Mainos / Advertisement:

Fog kloonauspalvelin

From Taisto
Revision as of 16:25, 7 April 2015 by Minh (talk | contribs) (→‎Vaatimukset)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Nippelitietoa

Fog paketti on tarkoitettu yhden tai usean koneen asentamiseen kerralla verkon yli pXe:ssä. Palvelin kloonaa kovalevyn, johon on valmiiksi voitu asentaa käyttöjärjestelmä tai ihan mitä vaan. Fogissa on myös diagnostiikkatyökaluja jota voidaan toimittaa multicastin avulla useisiin koneisiin kerralla esimerkiksi memtestin.

Voit käydä Fogin projektisivustolla:

 http://fogproject.org

Vaatimukset

Nämä paketit asennetaan automaattisesti Fog asennus scriptissä.

 • PHP5.3.0+
 • MySQL5+ - tietokantapalvelin ja tietokanta johon Fog voi lukea ja kirjoittaa
 • Apache2+

Asennus

Tehdään ensin kansio fogille:

 mkdir /fog

Sen jälkeen navigoit siihen kansioon:

 cd /fog

Fog asennuspaketti haetaan wgetillä:

 wget https://sourceforge.net/projects/freeghost/files/latest/download

Latauksen jälkeen purkaa paketti komennolla:

tar -xvzf download

Navigoidaan asennusskriptin kansioon:

 cd fog_1.2.0/bin/

Kansiosta löytyy skripti nimellä /installfog.sh

Ajetaan skripti:

 ./installfog.sh 

Skripti aloittaa asennuksen ja kysyy seuraavia asioita:

 What version of Linux would you like to run the installation for?
     1) Redhat Based Linux (Redhat, CentOS, Mageia)
     2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
 Choice: [1] [2]


FOG Server installation modes:

   * Normal Server: (Choice N)
     This is the typical installation type and
     will install all FOG components for you on this
     machine. Pick this option if you are unsure what to pick.
   * Storage Node: (Choice S)
     This install mode will only install the software required
     to make this server act as a node in a storage group

Valitaan Normal server eli painetaan näppäintä N.

Seuraavaksi Fog kysyy palvelimen ip osoitetta. Muista että palvelimellasi pitää olla staattinen ip-osoite. (protip /etc/network/interfaces)

 What is the IP address to be used by this FOG Server? xxx.xxx.xxx.xxx

Jos ip vastaa palvelimen ip-osoitetta, voit jatkaa painamalla enteriä.

 Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n]

(tätä ei ole pakko laittaa jos et halua DHCP palvelimen jakavan reitittimen osoitetta.)

Sitten Fog kysyy reitittimen (oletusyhdyskäytävän) osoitetta (jos vain vastasit äskeiseen yes):

 What is the IP address to be used for the router on the DHCP server?

Anna reitittimen osoite muodossa xxx.xxx.xxx.xxx (reitittimen ip-osoite korvataan x:n paikalle)

Seuraavaksi Fog kysyy jos haluat DHCP palvelimesi jakavan DNS osoitetta. Vastaa Y tai N:

 Would you like to setup a DNS address for the DHCP server and client boot image? [Y/n]

Palvelin kysyy taas ip osoitetta. Anna DNS osoite samassa muodossa, kuin reitittimenkin.

Tähän voit valita N jos käytät oletusporttia ethernetille.

 Would you like to change the default network interface from eth0?
 If you are not sure, select No. [y/N]

Fog kysyy josko haluaisit käyttää palvelinta myös DHCP palvelimena. Tässä ohjeessa DHCP:tä käytetään.

 Would you like to use the FOG server for DHCP service? [Y/n]

Seuraavaksi Fog kysyy asentamisesta. Voit valita ihan mitä vaan:

 This version of FOG has internationalization support, would
 you like to install the additional language packs? [y/N]


Seuraavaksi asennus kysyy, että haluatko palvelimen lahjoittavan resursseja fogille. Tähän kannattaa vastata ei, jos et halua mainata cryptocurrencya tuntemattomille ihmisille.......

 Would you like to donate computer resources to the FOG Project? [y/N]


 Here are the settings FOG will use:
    Base Linux: Debian
    Detected Linux Distribution: Debian
    Installation Type: Normal Server
    Server IP Address: 172.16.1.11
    DHCP router Address: 172.16.0.1
    DHCP DNS Address: 172.16.0.3
    Interface: eth0
    Using FOG DHCP: 1
    Internationalization: 0
    Donate: 0


Jos kaikki on mielestäsi oikein, Voit jatkaa eteenpäin.

Fog alkaa asentamaan paketteja ja kyselee mySQL root salasanaa kaksi kertaa. Toisen kerran Fog kysyy, että jätitkö mySQL salasanan tyhjäksi.

 Did you leave the mysql password blank during install? (Y/n)

Jos et jättänyt tyhjäksi salasanaa, paina N ja syötä salasana uudestaan.

Seuraavaksi Fog kysyy kyseistä johon painat enteriä:

 You still need to install/update your database schema.
 This can be done by opening a web browser and going to:
   http://xxx.xxx.xxx.xxx/fog/management
 Press [Enter] key when database is updated/installed.


Sen jälkeen kirjoitat Linux-palvelimesi ip osoitteen selaimeen esim.

 http://172.16.1.11/fog/management


Fogin oletuskäyttäjä on: fog
salasana on: password

Pim! Olet valmis!

Konfigurointi

Imagen poisto

Jos imagen poistaminen epäonnistuu, tarkista storage management password.


DHCP asetukset muille DHCP palvelimelle

DHCP asetukset:

 066 172.16.1.11
 067 undionly.kpxe

Ota 060 pois käytöstä.

isc-dhcp-server:

 next-server: 172.16.1.11
 boot file name: undionly.kpxe
Mainos / Advertisement: