Mainos / Advertisement:

Flarum

From Taisto
Revision as of 19:04, 16 December 2018 by Minh (talk | contribs) (→‎Asennus)
Jump to navigation Jump to search

Flarum on uusi, avoimella lähdekoodilla kirjoitettu foorumisovellus. Se on helppo asentaa composerin avulla. Tämä sovellus on BETA tilassa, joten ei suositella asennettavan tuotantoon.

Asennus

Virallinen ohje: http://flarum.org/docs/installation/

Asenna ensimmäiseksi webpalvelin, php, mysql. Vaihtoehtoisesti voit käyttää MariaDB:tä tietokantana tai Apachea webpalvelimena.

 sudo apt install nginx mysql-server mysql-client php7.0 php7.0-fpm php7.0-mbstring, php7.0-mysql, php7.0-json php7.0-gd composer

BETA 8 jälkeen on vaadittuna PHP7.1:

 sudo apt install php7.1-fpm php7.1-mbstring php7.1-mysql php7.1-json php7.1-

Luo hakemisto /forum esimerkiksi. Tänne asennetaan flarum composerin avulla.

 composer create-project flarum/flarum . --stability=beta

Konfiguroi Nginx

location /forum/ { try_files $uri $uri/ /forum/index.php?$query_string; }
location /forum/api { try_files $uri $uri/ /forum/api.php?$query_string; }
location /forum/admin { try_files $uri $uri/ /forum/admin.php?$query_string; }

location /forum/flarum {
    deny all;
     return 404;
}

Siirry sitten selaimellasi http://palvelimen-ip/forum ja jatkamaan asennusta.


Päivittäminen

Tarkista täältä miten päivitys tapahtuu: https://discuss.flarum.org/t/blog?sort=newest

Laajennukset

Laajennuksia, analytiikka, suomenkieli paketti ja Google Recaptcha

composer require flagrow/flarum-ext-analytics
composer require markokaartinen/flarum-ext-finnish
composer require sijad/flarum-ext-recaptcha
composer require sijad/flarum-ext-links
composer require flagrow/flarum-ext-image-upload 
Mainos / Advertisement: