Mainos / Advertisement:

Drupal

From Taisto
Revision as of 09:41, 11 February 2015 by Frans (talk | contribs) (Ak: Uusi sivu: Drupal)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎suomi

Esivalmistelu

Ensin meillä tulee olla LAMP

aptitude install apache2 mysql-server

Asennetaan vielä jotain lisäpaketteja

apt-get install php5 php5-mysql php5-gd libapache2-mod-php5

Muokataan /etc/apache2/apache2.conf tiedostoa lisäämällä loppuun tekstiä

nano /etc/apache2/apache2.conf

Lisätään loppuun tällainen funktio:

AddType application/x-httpd-php .html

MySQL

Nyt pistetään mysql kuntoon.

mysql_install_db
mysql_secure_installation
mysql -u root -p
CREATE DATABASE drupal;
CREATE USER [email protected];
SET PASSWORD FOR [email protected]= PASSWORD('typepasswordhere');
GRANT ALL PRIVILEGES ON drupal.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'password

Ainakaan minulla drupaluser ei saanut kunnolla käyttöoikeuksia, niin kävin phpmyadminilla laittamassa ne. Jos sinulla käy samoin niin asenna phpmyadmin ja käy laittamassa sieltä.

Drupal

Vähän oikeuksia kuntoon

cd /var/www
chmod a+w drupal-7.22/sites/default/

Tehdään asetustiedostosta kopio

cd drupal-7.22/sites/default/
cp default.settings.php settings.php

Oikeuksia taas

chmod a+w settings.php

Tehdään uusi kansio ja oikeudet kuntoon

mkdir files
chmod a+w files

Nyt voi avata selaimessa


Sen jälkeen vielä

chmod go-w settings.php
chmod 757 files


Hyviä linkkejä

http://websmiths.co/blog/drupal-7-feeds-tutorials-importing-ical

Google kalenterin importtaamiseen.

Mainos / Advertisement: