Mainos / Advertisement:

Caddy WebServer

From Taisto
Revision as of 13:13, 18 May 2019 by Minh (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Caddy on uusi ja kevyt webpalvelin.

Asennus

Asennus onnistuu helposti seuraavalla komennolla

curl https://getcaddy.com | bash -s personal "http.cache,http.expires,http.minify,http.ratelimit,http.realip,tls.dns.cloudflare"

Tämä asentaa myös seuraavat laajennukset:

  • http.cache
  • http.expires
  • http.ratelimit
  • tls.dns.cloudflare

CloudFlare DNS-laajennusta käytetään Let's Encrypt SSL-sertifikaatin varmentamiseen DNS Challengen avulla kun käytetään CloudFlaren välityspalvelinta.

Salli Caddy-palvelimen käyttämään pienempiä portteja kuin 1024

sudo setcap cap_net_bind_service=+ep /usr/local/bin/caddy

Luo konfiguraatioille tärkeät hakemistot

sudo mkdir /etc/caddy
sudo chown -R root:www-data /etc/caddy
sudo mkdir /etc/ssl/caddy
sudo chown -R www-data:root /etc/ssl/caddy
sudo chmod 0770 /etc/ssl/caddy
sudo touch /etc/caddy/Caddyfile
sudo mkdir /var/www
sudo chown www-data: /var/www

Konfiguroi systemd

wget https://raw.githubusercontent.com/mholt/caddy/master/dist/init/linux-systemd/caddy.service
sudo cp caddy.service /etc/systemd/system/
sudo chown root:root /etc/systemd/system/caddy.service
sudo chmod 644 /etc/systemd/system/caddy.service
sudo systemctl daemon-reload
Mainos / Advertisement: