Mainos / Advertisement:

Changes

Jump to navigation Jump to search

Fstab

1,853 bytes added, 09:55, 12 August 2015
Tämä versio merkittiin käännettäväksi
<translate>
== Linuxin yhdistäminen Windowsin jakoon ==<!--T:22-->Fstab on tiedosto jonka perusteella käynnistyksen yhteydessä liitetään tiedostojärjestelmien asennuspuuhun.
== Kiintolevyn mounttaus fstabin avulla == <!--T:23-->
<!--T:24-->
Avaa fstab
 
<!--T:25-->
nano /etc/fstab
 
<!--T:26-->
Oletuksena fstabissa on kirjoitettu ainakin root hakemisto.
 
<!--T:27-->
<pre>
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=a47be042-f674-4dd9-822b-00021055eXXX / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=5aed2ce1-66c6-490a-bd37-dc0bf152XXX none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
</pre>
 
<!--T:28-->
Miten siis näkee kiintolevyt tai osiot sekä mount pointin?
 
<!--T:29-->
* fdisk -l
* df -h
* lsblk
* blkid
 
 
<!--T:30-->
Luo hakemisto mount pointille:
 
<!--T:31-->
mkdir /mnt/mnt_folder
 
<!--T:32-->
Avaa siis fstab tiedosto. Mountataan esimerkissä sdb1 osio. Kirjoita tiedostoon:
 
<!--T:33-->
/dev/sdb1 /mnt/mnt_folder ext4
 
<!--T:34-->
* /dev/sdb1 on levyosio
* /mnt/mnt_folder on mount point
* ext4 on levyn tiedostojärjestelmä
 
<!--T:35-->
Tallenna ja sulje. Aja seuraava komento mounttaaksesi kaikki uudelleen, niin näet toimiiko kaikki niin kuin pitäisi.
 
<!--T:36-->
mount -a
 
== Linuxin yhdistäminen Windowsin jakoon == <!--T:1-->
 
 
<!--T:2-->
CIFS asennus:
<!--T:3-->sudo apt-get install cifs-utils
<!--T:4-->
vanhat järjestelmät:
<!--T:5-->sudo apt-get install smbfs
<!--T:6-->
Mountataan verkkojako
<!--T:7-->
1. Luo Windowsin jako
<!--T:8-->
2. Luodaan mounttaus kansio
<!--T:9-->mkdir -p /mnt/jaonnimi
<!--T:10-->
3. Yhdistetään Windowsin jakoon
<!--T:11-->mount -t cifs //ip-osoite/jaon_nimi -o username=käyttäjätunnus,password=salasana /mnt/jaonnimi
<!--T:12-->
4. Siirrytään jakoon
<!--T:13-->cd /mnt/jaon_nimi; ls -l
<!--T:14-->
Mountataan verkkojako automaattisesti fstab avulla jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Avataan tiedosto:
<!--T:15-->nano /etc/fstab
<!--T:16-->
Tiedoston loppuun:
<!--T:17-->//ip-osoite/jaon_nimi /mnt/jaonnimi cifs username=käyttäjätunnus,password=salasana 0 0
<!--T:18-->
Esimerkiksi:
<!--T:19-->//10.10.10.10/jako /mnt/jako cifs username=Admin,password=Qwerty1 0 0
<!--T:20-->
Mounttaa kaikki fstab avulla:
<!--T:21-->mount -a
</translate>
4,557

edits

Mainos / Advertisement:

Navigation menu